Endre innstillinger for varsler og handlinger i Windows 10 Mobile

I Windows 10 Mobile finner du varsler og hurtighandlinger i handlingssenteret. Du kan når som helst endre innstillingene dine for å tilpasse når og hvordan varsler skal vises, og hvilke apper og innstillinger som skal være vanlige hurtighandlinger.

Gå til Start , sveip til Alle apper-listen, og velg deretter Innstillinger  > System > Varsler og handlinger.

 

Innstillinger for Handlingssenter
 

Endre varslingsinnstillinger når telefonen er låst

Under Varsler kan du endre innstillingene for varsler, alarmer og påminnelser når telefonen er låst.

Endre varslingsinnstillingene for individuelle avsendere

Gjør ett av følgende under Få varslinger fra disse avsenderne:

  • Slå varsler for en avsender av eller på.
  • Velg en avsenders navn, og slå deretter av eller på varselbannere, personvern, vibrering og lyder, og angi prioritering for varsler.

Velg og endre rekkefølgen på hurtighandlingene som vises i handlingssenteret

Under Hurtighandlinger foretar du én av følgende handlinger:

  • Dra og slipp hurtighandlingene for å endre rekkefølgen. Dette er rekkefølgen de vises i øverst i Handlingssenter.
  • Velg Legg til eller fjern hurtighandlinger for å velge hurtighandlingene i handlingssenteret.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10572 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)