Grenser for pengene på Microsoft-kontoen

Pengene på Microsoft-kontoen kan ikke overføres til en annen Microsoft-konto. Kontosaldoer kan ikke regnes om fra én valuta til en annen.

Bruks- og saldogrenser

  • Du kan løse inn gavekort for USD 1 000 totalt* på Microsoft-kontoen per dag. Hvis du har flere Microsoft-kontoer som er registrert i ditt navn eller vi vet at du har opprettet, kan du ikke løse inn mer enn USD 5 000 totalt* på dem per dag.
  • Det største pengebeløpet du til enhver tid kan ha på Microsoft-kontoen, er USD 1 000*, med en grense på USD 5 000* hvis du har flere kontoer.
  • I de fleste land kan du bruke opptil USD 1 000* per dag, med en grense på USD 5 000* hvis du har flere Microsoft-kontoer.
  • Lokale lover kan medføre ytterligere begrensninger.
  • Hvis du overskrider noen av disse begrensningene, kan det hende du midlertidig ikke kan fullføre noen transaksjoner.
* Eller det tilsvarende i valutaen i landet eller området du bor i.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10615 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding