Hvis du eller vi avslutter Microsoft-kontoen din

Hvis du avslutter Microsoft-kontoen

Du får ikke refundert den gjenstående saldoen.

Hvis vi blokkerer eller avslutter kontoen

Det kan hende at vi midlertidig blokkerer Microsoft-kontoen din for å bidra til å beskytte deg og andre kunder mot svindel og misbruk. Det kan hende at vi i enkelte tilfeller avslutter kontoen, for eksempel ved gjentatte brudd på policyene våre eller ved langvarig inaktivitet.

  • Hvis vi blokkerer Microsoft-kontoen midlertidig, mister du ikke penger på kontoen din, bortsett fra eventuell kampanjesaldo som utløper mens kontoen er blokkert.
  • Hvis vi lukker Microsoft-kontoen, refunderes ikke den gjenstående balansen, med mindre dette er lovpålagt. Vi kan om nødvendig forskuddstrekke hele eller en del av kontosaldoen for å dekke eventuelle skader vi pådrar oss. Vi kan be deg om tilleggsinformasjon for å behandle refusjonen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10619 – Forrige gjennomgang: 23. mai 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding