Bruke Datasensor til å administrere databruk

Etter hvert som abonnementer med ubegrenset databruk blir mindre vanlige, blir det viktigere enn noen gang å forstå hvor mye data mobilen din bruker. Det er dette Datasensor er til for.

Datasensor viser en detaljert oversikt over databruken i Windows Phone og hjelper deg å unngå uventede kostnader ved å vise når du nærmer deg grensen i dataplanen din. I tillegg kan den hjelpe deg med å utsette dataintensive oppgaver til du er koblet til Wi-Fi.

Spore databruken

Enkelte mobiloperatører konfigurerer Datasensor med informasjon om abonnementet ditt automatisk. Hvis din operatør ikke gjør det, må du angi informasjonen manuelt, slik at Datasensor kan begynne å overvåke hvor mye mobildata mobilen din bruker i løpet av hver faktureringsperiode.

Slik konfigurerer du Datasensor

 1. I applisten trykker du Datasensor 

  Data Sense Icon
  , og deretter trykker du Angi grense.

 2. Under Grensetype trykker du ett av følgende:

  • Hvis du har en forhåndsdefinert mengde data å bruke og dataene vil utløpe på en bestemt dato, trykker du En gang.
  • Hvis du har en begrenset mengde data du kan bruke hver måned før du vil bli belastet for overforbruk, trykker du Månedlig.
  • Hvis du har ubegrenset mengde data, men likevel vil spore bruken, trykker du Ubegrenset.
 3. Hvis du velger En gang eller Månedlig, trykker du de tilgjengelige listene og angir verdier og datoer som svarer til dataplanen din.

 4. Trykk Ferdig 

  Save Icon
  .

Spare inn på databruken med Datasensor

Datasensor begrenser mengden bakgrunnsdata mobilen bruker. Mange apper og mobilfunksjoner er laget for å hente informasjon automatisk i bakgrunnen for å gjøre ting mer praktiske (for eksempel en e-postapp som ser etter nye meldinger med jevne mellomrom). Med Datasensor kan du velge når du vil begrense denne typen aktivitet.

Slik begrenser du bakgrunnsdata automatisk

 1. I applisten trykker du Datasensor 

  Data Sense Icon
  .

 2. Trykk Innstillinger 

  Settings Icon
  , slå på Begrens bakgrunnsdata 
  Toggle On Icon
  , og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil begrense bakgrunnsdata når du nærmer deg grensen, trykker du Når jeg nærmer meg grensen.
  • Hvis du alltid vil begrense bakgrunnsdata, trykker du Alltid.
 3. Hvis du vil begrense bakgrunnsdata når du roamer, aktiverer du Begrens bakgrunnsdata ved roaming 

  Toggle On Icon
  .

Egenskaper

Artikkel-ID: 10655 – Forrige gjennomgang: 19. jul. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding