Legge til og redigere lyd i Movie Maker

Få den ferdige filmen til å virke forseggjort og profesjonell ved å legge til et lydspor og bruke redigeringsverktøyene i Movie Maker til å justere volumet, tone musikken inn eller ut og mye mer.

Slik legger du til musikk

 1. Klikk Legg til musikk i Legg til-gruppen i Hjem-fanen.
 2. Velg musikkfilen du vil bruke, og velg deretter Åpne.

Slik toner du musikken inn eller ut

 1. Velg musikken du vil tone inn og/eller ut.
 2. Gjør ett eller begge av følgende i Lyd-gruppen under Musikkverktøy i Alternativer-fanen:
  • Hvis musikken skal tones inn, velger du Ton inn-listen og velger deretter hastigheten som musikken skal tones inn med.
  • Hvis musikken skal tones ut, velger du Ton ut-listen og velger deretter hastigheten som musikken skal tones ut med.

Slik endrer du start- eller sluttpunkt for musikken

 1. Velg musikken.
 2. Dra avspillingsindikatoren i dreieboken til punktet i musikken der du vil at avspillingen skal begynne eller slutte i filmen. Gjør deretter ett av følgende:
  • Angi et nytt startpunkt for avspilling av musikken ved gjeldende punkt ved å velge Angi startpunkt i Redigering-gruppen under Musikkverktøy i Alternativer-fanen.
  • Angi et nytt sluttpunkt for avspilling av musikken ved gjeldende punkt ved å velge Angi sluttpunkt i Redigering-gruppen under Musikkverktøy i Alternativer-fanen.

Slik endrer du lydvolumet for et musikkelement

 1. Velg musikken.
 2. Velg Musikkvolum i Lyd-gruppen under Musikkverktøy i Alternativer-fanen, og flytt deretter glidebryteren mot venstre for å redusere volumet eller mot høyre for å øke det.

Slik endrer du volumet for lyden i en video

 1. Velg videoen.
 2. Velg Videovolum i Lyd-gruppen under Videoverktøy i Rediger-fanen, og flytt deretter glidebryteren mot venstre for å redusere volumet eller mot høyre for å øke det.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10743 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding