Konfigurere og sjekke den visuelle telefonsvareren

Visuell telefonsvarer gjør at du kan se en liste med beskjedene dine og spille dem av på en telefon med Windows 10 Mobile. Du trenger ikke å ringe telefonsvareren for å høre beskjedene.

Konfigurere den visuelle telefonsvareren

 1. Velg Telefon på Start-menyen .
 2. Velg Mobilsvarer 
  Mobilsvarer-ikon
   for å begynne.

  Hvordan du konfigurerer den visuelle telefonsvareren, avhenger av mobiloperatøren din. Gå til mobiloperatørens nettsted for å se etter mer informasjon.

Sjekke den visuelle telefonsvareren

 1. Velg TelefonStart-menyen .
 2. Velg Mobilsvarer, og velg deretter en beskjed for å spille den.

  Du kan sette den på pause, slette den, ringe tilbake til personen som ringte, se kontaktinformasjonen til vedkommende og deretter ringe tilbake på et annet nummer eller spille beskjeden på høyttaleren.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10757 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding