Endre innstillinger for varslinger og handlinger i Windows 10

I Windows 10 finner du varsler og hurtighandlinger i handlingssenteret. Du kan når som helst endre innstillingene dine for å tilpasse når og hvordan varsler skal vises, og hvilke apper og innstillinger som skal være vanlige hurtighandlinger.

Velg Start -knappen, og deretter Innstillinger  > System > Varsler og handlinger.

Handlingssenter i Windows 10
 

Endre varslingsinnstillingene for alle avsendere

Under Varslinger aktiverer eller deaktiverer du alle varslinger og endrer når og hvor du ønsker å se varslinger.

Varslingsinnstillinger
 

Endre varslingsinnstillingene for individuelle avsendere

Gjør ett av følgende under Få varslinger fra disse avsenderne:

  • Slå varslinger for en avsender av eller på.
  • Velg en avsenders navn, og aktiver eller deaktiver deretter varselbannere, privat låseskjerm og varslingslyder, og angi prioritering for varslinger.

Velg og endre rekkefølgen på hurtighandlingene som vises i handlingssenteret

Under Hurtighandlinger kan du dra og slippe hurtighandlinger for å endre rekkefølgen. Dette er rekkefølgen de vises i nederst i handlingssenteret.

Innstillinger for hurtighandlinger
 
Egenskaper

Artikkel-ID: 10761 – Forrige gjennomgang: 25. okt. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding