Starte telefonen på nytt

Hvis telefonen slutter å fungere eller ikke reagerer som før, kan du starte den på nytt for å få den til å fungere igjen.

Du starter den på nytt ved å trykke og holde På/av-knappen til meldingen Skyv ned for å slå av vises på skjermen, og deretter sveiper du ned. (Det tar vanligvis omtrent tre sekunder før meldingen vises.) Hvis du vil slå på telefonen igjen, trykker du På/av-knappen.

Hvis det ikke fungerer, trykker og holder du Volum ned- og På/av-knappene samtidig til du kjenner en vibrasjon (omtrent 10 til 15 sekunder), og deretter slipper du knappene. Telefonen startes på nytt automatisk.


Hvis telefonen har et utbyttbart batteri (det er ofte under bakdekselet), kan du også starte telefonen på nytt ved å ta ut og sette inn batteriet igjen og deretter trykke På/av-knappen for å slå på telefonen. Dato og klokkeslett kan være feil etter at du har startet telefonen på nytt på denne måten, men du kan fikse dette ved å sveipe over til Alle apper-listen fra Start og velge Innstillinger

Innstillingsikon
> Tid og språk
Ikon for tid og språk
> Dato og klokkeslett.

Hvis problemet ikke løses ved å starte telefonen på nytt, kan du prøve å tilbakestille telefonen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10769 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding