Feilsøke Nokia Symbian-telefonen

Hvis du trenger å reparere telefonen din, kan du se disse enkle trinnene. De kan løse problemet og spare tid og krefter.

1. Start telefonen på nytt

Hvis batteriet på telefonen kan tas ut, slår du av mobilen, tar ut batteriet, setter det inn igjen etter noen sekunder, og slår mobilen på.

Hvis batteriet ikke kan tas ut, slår du strømmen på og trykker og holder strømknappen til telefonen vibrerer og slås av. Deretter slår du telefonen på igjen.

2. Lad telefonen

  1. Sett laderen inn i et strømuttak.
  2. Koble laderen til telefonen.
  3. Når telefonen angir at batteriet er fullt, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

3. Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprette opprinnelige innstillinger: Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på telefonen, men vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi før du gjenoppretter standardinnstillingene. Se instruksjonene i brukerhåndboken.

  1. Avslutt alle aktive anrop og tilkoblinger.
  2. Velg: > Innstillinger og telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Gjenopprett.
  3. Hvis du blir bedt om det, taster du inn sikkerhetskoden.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slår telefonen seg av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

4. Installere programvaren på nytt

Med Software Recovery Tool får du hjelp til å tilbakestille og gjenopprette programvaren til telefonen din hjemme hvis du har problemer som er relatert til programvare eller programvareoppdateringer, eller hvis telefonen ikke svarer eller har hengt seg opp.

Viktig! Når du bruker Software Recovery Tool, blir alt innhold som er lagret på telefonen, slettet. Dette inkluderer apper og spill (samt appdata og spillfremdrift), tekstmeldinger, samtaleloggen, musikk, bilder og mer. Hvis det er mulig, bør du først ta en sikkerhetskopi av telefonen (Innstillinger > sikkerhetskopi). Når programvaren er gjenopprettet, kan du også gjenopprette sikkerhetskopien.

Obs! Gjenopprettingsprosessen kan ta litt tid avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen, og du kan ikke bruke telefonen under installasjonen. Den nyeste godkjente versjonen av programvaren på telefonen og modellen vil bli installert.

Last ned og installer Nokia Software Recovery Tool til datamaskinen. Sørg for at telefonbatteriet er fulladet, hvis det er mulig.

Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin. Følg instruksjonene som vises i verktøyet.


Få mer hjelp

Hvis disse trinnene ikke løste problemet, kan du søke etter mer hjelp i brukerforumene våre.


Egenskaper

Artikkel-ID: 10789 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding