Sette inn SIM-kort og minnekort i din Lumia 640 (Dual SIM)


Egenskaper

Artikkel-ID: 10868 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)