Opphavsrettigheter og andre merknader for Lumia 930

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra område til område. Microsoft Mobile kan, etter eget skjønn, endre, korrigere eller avslutte tjenestene sine, helt eller delvis. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. 

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET LEVERES «SOM DET ER». UNNTATT SOM PÅKREVD ETTER GJELDENDE LOV, GIS INGEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, HVA ANGÅR NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

VERKEN MICROSOFT MOBILE ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE, ELLER INDIREKTE TAP AV DATA, ELLER TAPTE INNTEKTER, ELLER HVILKET SOM HELST ANNET TAP, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE, KONSEKVENS- ELLER INDIREKTE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. MICROSOFT MOBILE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL UTEN VARSEL Å ENDRE OG FORBEDRE ALLE PRODUKTENE SOM ER OMTALT I DETTE DOKUMENTET.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres «som det er».

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

MERKNAD FOR FCC/MEXICO

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til transition.fcc.gov (på engelsk). Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret ugyldig.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Windows, Windows-logoen og Lumia er varemerker for Microsoft-gruppen av selskaper. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere. 

Bluetooth-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Microsoft Mobile er under lisens.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert det som er relatert til reklame, intern og kommersiell bruk, kan anskaffes fra MPEG-LA, LLC. Se www.mpegla.com (på engelsk).

Egenskaper

Artikkel-ID: 10925 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding