Bruke Forstørrelsesprogram til å gjøre det lettere å se ting på skjermen

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Forstørrelsesprogram gjør deler av eller hele skjermen større, slik at du kan se ordene og bildene bedre.

Aktivere og deaktivere Forstørrelsesprogram

Trykk på Windows-logotasten +plusstegnet (+) på tastaturet for å aktivere Forstørrelsesprogram. Trykk på Windows-logotasten +ESC for å deaktivere det.

Hvis du vil aktivere og deaktivere Forstørrelsesprogram ved hjelp av berøring eller en mus, velger du Start -knappen og deretter Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Forstørrelsesprogram og aktiverer veksleknappen under Aktiver Forstørrelsesprogram.

Du kan også deaktivere Forstørrelsesprogram ved å velge Lukk-knappen  på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

Zoome inn og ut og bruke visninger i Forstørrelsesprogram

Når Forstørrelsesprogram er aktivert, zoomer du inn og ut ved å trykke på Windows-logotasten +plusstegnet (+) eller Windows-logotasten +minustegnet (-). Du kan også zoome inn og ut med musen ved å trykke på CTRL+ALT og rulle musehjulet.

Du kan bruke Forstørrelsesprogram i tre ulike visninger: fullskjermsvisning, linsevisning og forankret visning. Du kan bytte visning ved å bruke Visninger-menyen på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

I Full skjerm-visningen forstørres hele skjermen. Du kan ikke se hele skjermen samtidig, men du ser deler av den når du navigerer rundt på den.

I Linse-visningen er det som å flytte et forstørrelsesglass rundt på skjermen. Du kan endre størrelsen på linsen i innstillingene for Forstørrelsesprogram.

Forankret-visningen fungerer på skrivebordet. I denne visningen er Forstørrelsesprogram forankret til skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, forstørres deler av skjermen i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Endre innstillinger for Forstørrelsesprogram

Forstørrelsesprogram har ulike innstillinger som bidrar til å dekke behovene dine. Du kommer til dem ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Forstørrelsesprogram . Du kan også trykke på Windows-logotasten +CTRL+M eller velge Innstillinger-knappen 

Magnifier options button
 på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

Dette er innstillingene i Forstørrelsesprogram du kan endre:

 • Endre zoomnivå: Endrer standard forstørrelsesgrad når du aktiverer Forstørrelsesprogram.
 • Endre zoometrinn: Endrer hvor stort trinn Forstørrelsesprogram zoomer inn og ut med.
 • Start Forstørrelsesprogram etter pålogging: Aktiverer Forstørrelsesprogram automatisk etter at du har logget på PC-en.
 • Start Forstørrelsesprogram før pålogging for alle: slår på Forstørrelsesprogram for alle før de logger på PC-en.
 • Skjul Forstørrelsesprogram som et flytende gjennomsiktig forstørrelsesglass: Skjuler verktøy linjen for Forstørrelsesprogram til et gjennomsiktig forstørrelsesglassikon. Velg forstørrelsesglassikonet for å vise verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.
 • Jevne kanter på bilder og tekst: Gjør kantene på forstørrede bilder og tekst jevnere når du zoomer inn.
 • Invertere farger: Reverserer fargene på skjermen, noe som av og til gjør det enklere å lese tekst.
 • Velg visning i Forstørrelsesprogram: Velger standardvisningen (Forankret, Fullskjerm eller Linse) som Forstørrelsesprogram bruker når du slår det på. Hvis du velger linsevisningen, kan du også endre størrelsen.

Se innstillingene for Forstørrelsesprogram

Bruke Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm

Her er noen tips om hvordan du bruker Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm:

 • Du kan zoome inn og ut ved å trykke på symbolene pluss (+) og minus (-) i hjørnene av skjermen.
 • Du kan flytte rundt på skjermen ved å dra langs kantene av skjermen i fullskjermvisning.
 • Du kan øyeblikkelig zoome ut og se hvor du er på skjermen, ved å trykke med én finger på motsatte kanter av skjermen samtidig.
 • Du kan lukke Forstørrelsesprogram ved å trykke på Lukk-knappen .

Bruke midtstilt modus i Forstørrelsesprogram

Hvis du vil redusere mengden forstyrrende bevegelser på skjermen, kan Forstørrelsesprogrammet nå være sentrert på musepekeren. For å aktivere dette velger du Start -knappen og deretter Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Forstørrelsesprogram  > Hold musepekeren > Midtstilt på skjermen.

Hurtigtaster i Forstørrelsesprogram

Se Hurtigtaster for tilgjengelighet i Windows hvis du vil ha en fullstendig oversikt over hurtigtastene i Forstørrelsesprogram. Den fullstendige oversikten over hurtigtaster er også tilgjengelig i innstillingene for Forstørrelsesprogram.