Fristet til å åpne de morsomme bildene fra venner mens du er på farten? Kjøremodus i Windows Phone kan bidra til å redusere antallet distraksjoner fra mobilen mens du sitter bak rattet. Aktiver denne funksjonen for å begrense varsler på den låste skjermen – inkludert tekstmeldinger, anrop og hurtigstatusvarsler – til du er trygt parkert. Du kan også sende automatiske svar når noen prøver å kontakte deg, slik at de ikke bekymrer seg når du ikke svarer dem.

Driving mode screen on Windows Phone

Slik konfigurerer du kjøremodus

Du må en Bluetooth-enhet (for eksempel et håndfritt bilsett eller hodesett) som er blitt sammenkoblet til mobilen for å konfigurere kjøremodus. Når du setter opp en enhet, vil kjøremodus startes automatisk hver gang mobilen kobles til den.

 1. Hvis du ikke har sammenkoblet en Bluetooth-enhet med mobilen ennå, trykker du Innstillinger 

  Settings Icon
  i applisten, og trykker deretter Bluetooth og sammenkobler en enhet med mobilen.

 2. Når enheten er sammenkoblet, går du tilbake til applisten og trykker Innstillinger 

  Settings Icon
   > Kjøremodus.

 3. Trykk Neste, og gjør deretter ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil sende innkommende anrop til mobilsvar, aktiverer du Avvis anrop 
   Toggle On Icon
   .
  • Hvis du vil slå av tekstmeldingsvarsler, slår du på Ignorer tekstmeldinger 
   Toggle On Icon
   .
 4. Trykk Neste, og gjør deretter ett eller mer av følgende:

  • Hvis du vil sende en tekstmelding til samtaler automatisk, kan du slå på Tekst som svar på anrop 
   Toggle On Icon
   .
  • Hvis du vil sende en tekstmelding som svar på tekstmeldinger automatisk, kan du slå på Svar tekstmeldinger med melding 
   Toggle On Icon
   .
  • Hvis du vil tilpasse svaret, skriver du meldingen du vil bruke i svaret, og trykker deretter Neste.
 5. Hvis du vil konfigurere Bluetooth-enheten for kjøremodus, trykker du enhetsnavnet på listen. Når du har konfigurert en enhet, starter kjøremodus automatisk når telefonen din kobles til enheten.

 6. Trykk Neste, og trykk deretter Fullfør for å fullføre konfigurasjonen av kjøremodus.

Slik bruker du Kjøremodus

Hvis du vil starte kjøremodus, kan du koble en Bluetooth-enhet du har satt opp for denne funksjonen. Hvis skjermen er slått av, trenger du ikke gjøre noe. Mobilen vil automatisk slå på kjøremodus.

Hvis skjermen er på når skjermen Starte kjøremodus? vises, trykker du Ja. Hvis du ikke vil aktivere kjøremodus, trykker du Nei.

Slik slår du av kjøremodus

Du kan slå av kjøremodus for bare én gang for en bestemt Bluetooth-enhet, eller fullstendig.

 1. I applisten trykker du Innstillinger 

  Settings Icon
   > Kjøremodus.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere kjøremodus bare én gang, deaktiverer du Status 
   Toggle Off Icon
   . Det vil være deaktivert til neste gang den kobles til en Bluetooth-enhet som er konfigurert for kjøremodus.
  • Hvis du vil slå av kjøremodus for en bestemt Bluetooth-enhet, trykker du Legg til enheter, og deretter trykker navnet på Bluetooth-enheten. Enheten vil fremdeles vises i listen og være tilgjengelig for å koble til mobilen, men Klar for kjøremodus vil bli fjernet under enhetens navn. Hvis du vil aktivere den på nytt senere, trykker du denne Bluetooth-enheten på nytt.
  • Når Klar for kjøremodus ikke lenger vises under noen av Bluetooth-enhetene på listen, er kjøremodus deaktivert.


Egenskaper

Artikkel-ID: 11575 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding