Lisensavtaler for Windows Media-komponenter

Jeg er interessert i:

Utvikle en Windows Media Audio- eller Windows Media Video-implementering på en ikke-Windows-plattform

Før du kan få kildekode for lyd- og videokodeker for Windows Media (se tekniske detaljer her) og utvikle og distribuere midlertidig produkter, må du godta og signere følgende avtale. Midlertidige produkter er produkter som er klargjort for Windows Media-komponenter, men ikke er klare for kunder (for eksempel integrerte kretser).

Når du har signert avtalen, kan du få følgende:

  • ASF-leser (Advanced Systems Format)
  • Windows Media Audio 9-dekoder for Standard-, Lossless- og Voice-kodek i WMA 9-serien og WMA 10 Professional-kodek
  • Windows Media Video 9-dekoder for alle profiler og nivåer
  • ASF-skriver
  • Windows Media Audio 9-koder for Standard-, Lossless- og Voice-kodek i WMA 9-serien og WMA 10 Professional-kodek
  • Windows Media Video 9-koder for alle profiler og nivåer

Distribusjonsrettigheter:

  • Lisenstakere for midlertidige produktet har tillatelse til å levere implementeringer av Windows Media-komponenter til lisenstakere med endelig produktavtale for Windows Media-komponenter.

Lisensieringsprosess: Les disse instruksjonene.

Distribuere en enhet eller programvare som inneholder Windows Media Audio eller Windows Media Video

Før du kan få objektkodeimplementeringer av lyd- og videokodeker for Windows Media (se tekniske detaljer her) og distribuere disse implementeringene på royaltybasis i kundeklare endelige produkter, må du godta og signere følgende avtale. Endelige produkter kan være ikke-Windows-apper eller -maskinvareenheter.

Distribusjonsrettigheter:

  • Som produsent av forbrukerelektronikk eller leverandør av maskinvare kan du distribuere endelige Windows Media-baserte produkter, for eksempel bærbare lyd- og videospillere, set-top-bokser og mobilenheter med lyd- og videofunksjon, til kunder.

Lisensieringsprosess: Les disse instruksjonene.

Se gjennom nettsteder for lisenstakere for Windows Media-komponenter

Godta og signere en VC-1-patentporteføljelisens

Som du kanskje er klar over, følger WMV-9 fra Microsoft VC-1-standarden. Alle firmaer som implementerer WMV-9-produkter eller -innhold, bør derfor vurdere fordelene ved å signere VC-1-patentporteføljelisensen. VC-1-patentporteføljelisensen, som er Microsofts foretrukne metode for patentlisensiering i denne teknologien, gir en lisens til viktige VC-1-patenter fra mange selskaper (inkludert Microsoft), og dermed ekstra dekning og nytteverdi for de som implementerer WMV-9.

VC-1-patentporteføljen lisensieres via MPEG-LA. Du finner mer informasjon om søkeprosessen for lisensen på nettstedet til MPEG-LA.

Obs!  Distribusjoner av endelige produkter som inneholder implementeringer av WMV-kodeken, er royaltybasert, selv om disse royaltyene er vesentlig rabatterte for lisenstakere av VC-1-patentutvalget.

Egenskaper

Artikkel-ID: 11594 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding