Tilgjengelighetsfunksjoner for nettstedet for Microsoft-konto

Vi har gjort nettstedet for Microsoft-konto mer tilgjengelig for funksjonshemmede brukere ved å opprette hurtigtaster, visninger i høykontrast og fakturaer som er tilgjengelige som PDF-filer.

Hurtigtaster


 Hvis du vil gjøre detteBruker du denne hurtigtasten
Oppdatere gjeldende visning.F5
Merke eller fjerne merke i en avmerkingsboks.MELLOMROM
Merke neste element.TAB
Merke forrige element.SKIFT+TAB
Utføre handlingen for det valgte elementet.ENTER
Navigere gjennom en elementliste i visninger.Piltaster
Navigere gjennom flere sider i visninger.PAGE UP eller PAGE DOWN
Gå til første eller siste element på gjeldende side i visninger.HOME eller END
Gå til første eller siste element i en liste i visninger.CTRL+HOME eller CTRL+END
Åpne dialogboksen Alternativer for Internett i Internet Explorer, der du kan endre innstillinger for tilgjengelighet.ALT+T, og trykk deretter O

Vise sider i høy kontrast

Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer, gjør du følgende:

 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Internet Explorer.
 2. I Generelt-fanen klikker du Tilgjengelighet.
 3. Merk av for Ignorer farger angitt på nettsider, Ignorer skriftstiler som er angitt på nettsider og Ignorer skriftstørrelser som er angitt på nettsider, og klikk deretter OK.

For visninger i høy kontrast i en annen nettleser kan du se hjelpen for nettleseren. De fleste operativsystemer, inkludert de som er lagd av Microsoft, inneholder i tillegg innstillinger for høykontrastmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpedokumentasjonen for operativsystemet du bruker.

Fakturaer som er tilgjengelige som PDF-filer

Denne prosedyren gjelder for Windows 8 eller senere, Adobe Acrobat Reader XI og NVDA 2013.1 eller senere. Den kan fungere med tidligere versjoner, men det er ikke testet.

 1. Kontroller at NVDA kjører.
 2. Start Adobe Acrobat og åpne den ønskede PDF-filen.
 3. Dialogboksen Lese ukodet dokument vises hvis NVDA kjører.
 4. Dialogboksen inneholder følgende elementer:
  • En melding som beskriver kodingen.
  • En kombinasjonsboks med navnet "leseretningen:" som inneholder tre alternativer:
   • Utlede leseretning fra dokument (anbefales)
   • Leseretning fra venstre mot høyre og topp til bunn 
   • Bruke leseretning i råutskriftsstrøm
Bruk Alt+R for å flytte fokus til kombinasjonsboksen.
  • To alternativknapper:
   • Lese hele dokumentet
   • Lese bare de synlige sidene
Vi anbefaler at du bruker Alt + d til å velge Les hele dokumentet. Du kan også bruke Alt + p til å velge Les bare de synlige sidene.
  • En avmerkingsboks merket Bruk alltid leseinnstillingene (ikke vis denne dialogboksen igjen). Bruk Alt + a til å merke av for Bruk alltid.
  • En Start-knapp. Bruk Alt + s eller Enter-tasten til å trykke Start-knappen.
  • En Avbryt-knapp. Bruk Alt + c til å trykke Avbryt-knappen.

Acrobat legger til merker i dokumentet og beskriver fremdriften. Når programmet er ferdig, gjør NVDAs lesekommandoer (inkludert søkemoduskommandoene) at du kan lese teksten, tabellene og hyperkoblingene i dokumentet. Bruk Tab og Skift + Tab til å flytte mellom hyperkoblinger.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du vil vite mer om Acrobat og tilgjengelighet, kan du se http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Hvis du vil vite mer om NVDA, kan du se http://www.nvaccess.org/.

Egenskaper

Artikkel-ID: 11685 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding