Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

 • Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet, hvis det kan tas ut, og lar enheten tørke helt.
 • Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
 • Oppbevar ikke enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
 • Ikke oppbevar enheten i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
 • Åpne ikke enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
 • Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
 • Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
 • Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
 • Ikke mal enheten. Maling kan hindre at enheten fungerer som den skal.
 • Hvis enheten har et batteri som kan tas ut, bør du slå av enheten og fjerne batteriet fra tid til annen for optimal ytelse.
 • Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
 • Du bør lagre viktige data på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller skrive ned viktig informasjon.
 • Håndter harddisker varsomt. Støt, vibrering, slag eller fall, annen uvøren håndtering av enheten, ekstreme temperaturer, fuktighet og væsker kan føre til at harddisken ikke fungerer slik den skal, og at data går tapt eller blir ødelagt.
 • Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. Enheten kan automatisk gå tregere, lukke apper, slå av lading og om nødvendig slå seg av for å unngå å bli for varm. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.
Egenskaper

Artikkel-ID: 11731 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding