Klarerte enheter: vanlige spørsmål


Hva er en klarert enhet?
Hvordan angir jeg enheten min som klarert?
Jeg har mistet tilgang til en av de klarerte enhetene mine. Hva gjør jeg?
Hva har skjedd med listen over klarerte enheter på siden med sikkerhetsinformasjon?


Egenskaper

Artikkel-ID: 12369 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding