Vanlige spørsmål om låseskjerm


Hvordan angir eller endrer jeg PIN-kode (passord) på mobilen?
Hvordan låser jeg opp mobilen?
Hvor ofte må jeg skrive inn en PIN-kode for å låse opp telefonen? 
Kan jeg starte nødsamtaler på en låst mobil?
Hva gjør jeg hvis jeg har angitt feil PIN-kode for mange ganger?


Egenskaper

Artikkel-ID: 12372 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding