Kommandoer for Windows Talegjenkjenning

Windows 10

Du kan bruke Windows Talegjenkjenning til å styre PC-en bare med stemmen, uten å bruke tastatur eller mus. Følgende tabeller viser kommandoer som du kan bruke med Talegjenkjenning.

Hvis et ord eller uttrykk er uthevet, er det et eksempel. Erstatt det med lignende ord for å få ønsket resultat.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Talegjenkjenning for første gang, kan du se Bruk talegjenkjenning.


Vanlige kommandoer i Talegjenkjenning

Hvis du vil Sier du dette

Åpne Start

Start

Åpne Cortana


Press Windows C

Åpne Søk

Press Windows S

Utføre en handling i en app

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B

Velge et element basert på navnet

File; Start; View

Velge et element eller et ikon

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnavn

Dobbeltklikke et element

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click filnavn

Bytte til en åpen app

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to appnavn; Switch application

Rulle i én retning

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Sette inn et nytt avsnitt eller en ny linje i et dokument

New paragraph; New line

Merke et ord i et dokument

Select ord

Merke et ord og starte med å rette det

Correct ord

Merke og slette bestemte ord

Delete ord

Vise en liste over aktuelle kommandoer

Hva jeg kan si?

Oppdatere listen over talekommandoer som for øyeblikket er tilgjengelige

Refresh speech commands

Slå på lyttemodus

Start listening

Slå av lyttemodus

Stop listening

Flytte mikrofonfeltet i Talegjenkjenning

Move speech recognition

Minimere mikrofonfeltet

Minimere Talegjenkjenning

Kommandoer for diktering

Hvis du vil Sier du dette

Sette inn en ny linje i dokumentet

New line

Sette inn et nytt avsnitt i dokumentet

New paragraph

Sette inn en tabulator

Tab

Sette inn det ordrette ordet (for eksempel sette inn ordet «komma» i stedet for skilletegnet)

Literal ord

Sette inn den numeriske formen av et tall (for eksempel sette inn 3 i stedet for ordet tre)

Numeral tall

Plassere markøren foran et bestemt ord

Go to ord

Plassere markøren etter et bestemt ord

Go after ord

Ikke sette inn et mellomrom foran neste ord

No space

Gå til starten av gjeldende setning

Go to start of sentence

Gå til starten av gjeldende avsnitt

Go to start of paragraph

Gå til starten av gjeldende dokument

Go to start of document

Gå til slutten av gjeldende setning

Go to end of sentence

Gå til slutten av gjeldende avsnitt

Go to end of paragraph

Gå til slutten av gjeldende dokument

Go to end of document

Merke et ord i gjeldende dokument

Select ord

Merke et ordområde i gjeldende dokument

Select ordområde; Select ord through ord

Merke all teksten i gjeldende dokument

Select all

Merke flere ord før plasseringen til markøren

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Merke flere ord etter plasseringen til markøren

Select next 20 words; Select next 10 words

Merke den siste teksten du dikterte

Select that

Oppheve merkingen på skjermen

Clear selection

Ha stor bokstav først i et ord

Caps ord

Ha store bokstaver for hele ordet

All caps ord

Ha små bokstaver for hele ordet

No caps ord

Endre det neste antallet ord til store bokstaver

Change next 10 words to uppercase

Endre det neste antallet ord til små bokstaver

Change next 10 words to lowercase

Slette forrige setning

Delete previous sentence

Slette neste setning

Delete next sentence

Slette forrige avsnitt

Delete previous paragraph

Slette neste avsnitt

Delete next paragraph

Slette merket tekst eller teksten som sist ble diktert

Delete that

Kommandoer for tastaturet

Hvis du vil Sier du dette

Trykke en tast eller en tastekombinasjon

Press tastaturtast; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Trykke enkelte taster på tastaturet uten å si «press» først

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Kommandoer for skilletegn og spesialtegn

Hvis du vil sette inn dette Sier du dette

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


Kommandoer for Windows og apper

Hvis du vil Sier du dette

Velge et element basert på navnet

File; Start; View

Velge et element eller et ikon

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnavn

Dobbeltklikke et element

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mappenavn

Høyreklikke et element

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mappenavn

Minimere alle vinduer for å vise skrivebordet

Show desktop

Velge noe hvis du ikke vet hva det heter

Show numbers (Tall vises på skjermen for hvert element i det aktive vinduet. Si nummeret til et element for å merke det.)

Velge et nummerert element

19 OK; 5 OK

Dobbeltklikke et nummerert element

Double-click 19; Double-click 5

Høyreklikke et nummerert element

Right-click 19; Right-click 5

Åpne en app

Open Paint; Open WordPad; Open appnavn

Bytte til en åpen app

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to appnavn; Switch application

Lukke en app

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimere

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maksimere

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Gjenopprette

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Klippe ut

Cut that; Cut

Kopiere

Copy that; Copy

Lime inn

Paste

Slette

Delete that; Delete

Angre

Undo that; Scratch that; Undo

Rulle i én retning

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Rulle en bestemt avstand i sider

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Rulle en bestemt avstand i andre enheter

Scroll up 5; Scroll down 7

Gå til et felt i et skjema eller en app

Go to feltnavn; Go to Subject; Go to Address; Go to cc


Kommandoer for å bruke musen

Hvis du vil Sier du dette

Vise muserutenettet

Mousegrid

Flytte pekeren til midten av en firkant i muserutenettet

Nummeret på firkanten; 1; 7; 9

Velge en firkant i muserutenettet

Click nummeret på firkanten

Merke et element for å dra det med musen

Nummeret på firkanten der elementet vises (etterfulgt av) mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark

Merke et område i muserutenettet der du vil dra elementet

Nummeret på firkanten der du vil dra elementet (etterfulgt av) click; 4 click; 5 click; 6 click


Windows 7

Du kan skrive ut dette emnet og ha det som hurtigreferanse mens du bruker Windows Talegjenkjenning.

Hvordan bruker jeg Talegjenkjenning?

Hvis du vil bruke Talegjenkjenning, må du først konfigurere den på datamaskinen. Når du er klar til å bruke Talegjenkjenning, må du si enkle, korte kommandoer. Tabellene nedenfor inneholder noen vanlige kommandoer.

Slik åpner du Talegjenkjenning

  1. Åpne Talegjenkjenning ved å klikke Start

    Bilde av startknappen
    , Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Windows Talegjenkjenning.

  2. Si «start listening», eller klikk mikrofonknappen for å starte lyttemodusen.


Vanlige kommandoer i Talegjenkjenning

Vanlige kommandoer

Tabellen nedenfor viser noen av de mest brukte kommandoene i Talegjenkjenning. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Klikke et element basert på navnet

Click File; Start; View

Klikke et element

Click Recycle Bin; Click Computer; Click filnavn

Dobbeltklikke et element

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click filnavn

Bytte til en åpent program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to appnavn; Switch application

Rulle i én retning

Rull opp, rull ned, rull til venstre, rull til høyre

Sette inn et nytt avsnitt eller en ny linje i et dokument

Nytt avsnitt, ny linje

Merke et ord i et dokument

Select ord

Merke et ord og starte med å rette det

Correct ord

Merke og slette bestemte ord

Delete ord

Vise en liste over aktuelle kommandoer

Hva jeg kan si?

Oppdatere listen over talekommandoer som for øyeblikket er tilgjengelige

Refresh speech commands

Få datamaskinen til å lytte til deg

Start listening

Få datamaskinen til å stoppe lyttingen

Stop listening

Flytte mikrofonfeltet i Talegjenkjenning

Move speech recognition

Minimere mikrofonfeltet

Minimere Talegjenkjenning

Vise innhold i Hjelp og støtte for Windows om bestemte oppgaver

How do I do something?

Du kan for eksempel si «How do I install a printer?», og dermed vises en liste over hjelpeemner.

Vær oppmerksom på at denne kommandoen bare er tilgjengelig hvis du bruker Talegjenkjenning med amerikansk engelsk språkvalg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi talealternativer.

Diktering

Kommandoer for arbeid med tekst

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning i arbeid med tekst. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Sette inn en ny linje i dokumentet

New line

Sette inn et nytt avsnitt i dokumentet

New paragraph

Sette inn en tabulator

Tab

Sette inn det ordrette ordet for den neste kommandoen, slik at du for eksempel kan sette inn ordet "komma" i stedet for skilletegnet

Literal ord

Sette inn den numeriske formen for et tall

Numeral tall

Plassere markøren foran et bestemt ord

Go to ord

Plassere markøren etter et bestemt ord

Go after ord

Ikke sette inn et mellomrom foran neste ord

No space

Gå til starten av setningen markøren er i

Go to start of sentence

Gå til starten av avsnittet markøren er i

Go to start of paragraph

Gå til starten av dokumentet

Go to start of document

Gå til slutten av setningen markøren er i

Go to end of sentence

Gå til slutten av avsnittet markøren er i

Go to end of paragraph

Gå til slutten av gjeldende dokument

Go to end of document

Merke et ord i gjeldende dokument

Select ord

Merke et ordområde i gjeldende dokument

Select ordområde; Select ord through ord

Merke all teksten i gjeldende dokument

Select all

Merke flere ord før plasseringen til markøren

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Merke flere ord etter plasseringen til markøren

Select next 20 words; Select next 10 words

Merke den siste teksten du dikterte

Select that

Oppheve merkingen på skjermen

Clear selection

Ha stor bokstav først i ordet

Caps ord

Ha store bokstaver for hele ordet

All caps ord

Ha små bokstaver for hele ordet

No caps ord

Endre det neste antallet ord til store bokstaver

Change next 10 words to uppercase

Endre det neste antallet ord til små bokstaver

Change next 10 words to lowercase

Slette forrige setning

Delete previous sentence

Slette neste setning

Delete next sentence

Slette forrige avsnitt

Delete previous paragraph

Slette neste avsnitt

Delete next paragraph

Slette merket tekst eller teksten som sist ble diktert

Delete that

Taster på tastaturet

Kommandoer for taster på tastaturet

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning til å trykke taster på tastaturet. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Trykke en tast på tastaturet

Press tastaturtast; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

Trykke enkelte taster på tastaturet uten å si «press» først

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Skilletegn og spesialtegn

Kommandoer for skilletegn og spesialtegn

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning til å sette inn skilletegn og spesialtegn. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil vise dette Sier du dette

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

En dash

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Kontroller

Kommandoer for bruk av vanlige kontroller

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning til å utføre oppgaver i Windows. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Klikke et element ved å si navnet

File; Edit; View; Save; Bold

Klikke et element

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

Dobbeltklikke et element

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mappenavn

Høyreklikke et element

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mappenavn

Minimere alle vinduer for å vise skrivebordet

Show desktop

Klikke noe du ikke vet navnet på

Show numbers (Tall vises på skjermen for hvert element i det aktive vinduet. Si nummeret til et element for å klikke det.)

Klikke et nummerert element

19 OK; 5 OK

Dobbeltklikke et nummerert element

Double-click 19; Double-click 5

Høyreklikke et nummerert element

Right-click 19; Right-click 5

Windows

Kommandoer for arbeid med vinduer

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning til å arbeide med vinduer og programmer. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Åpne et program

Open Paint; Open WordPad; Open programnavn

Bytte til en åpent program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to appnavn; Switch application

Lukke et program

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimere

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maksimere

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Gjenopprette

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Klippe ut

Cut that; Cut

Kopiere

Copy that; Copy

Lime inn

Paste

Slette

Delete that; Delete

Angre

Undo that; Scratch that; Undo

Rulle i én retning

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Rulle en bestemt avstand i sider

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Rulle en bestemt avstand i andre enheter

Scroll up 5; Scroll down 7

Gå til et felt i et skjema eller et program

Go to feltnavn; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc

Klikke hvor som helst på skjermen

Kommandoer for å klikke hvor som helst på skjermen

Tabellen nedenfor viser kommandoer for å bruke Talegjenkjenning til å klikke hvor som helst på skjermen. Ord i kursiv betyr at du kan si mange ulike ting i stedet for eksempelordet eller -uttrykket og få meningsfulle resultater.

Hvis du vil Sier du dette

Vise muserutenettet

Mousegrid

Flytte musepekeren til midten av en hvilken som helst firkant i muserutenettet

Nummeret (eller numrene) på firkanten; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Klikke en firkant i muserutenettet

Click nummeret på firkanten

Merke et element for å dra det med muserutenettet

Nummeret (eller numrene) på firkanten der elementet vises; 3, 7, 9 (etterfulgt av) mark

Merke et område der du vil dra elementet med muserutenettet

Nummeret (eller numrene) på firkanten der du vil dra; 4, 5, 6 (etterfulgt av) click


Egenskaper

Artikkel-ID: 12427 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding