Konfigurere sperrefunksjoner for Windows 10 og Xbox One

Gjelder: Microsoft-konto

Innholdsbegrensninger bidrar til å beskytte barna på Windows 10- og Xbox One-enheter, og inkluderer innstillinger for å:

  • Blokkere upassende apper, spill og medier (merket som Tilgang til innhold på konsollen)
  • Blokkere upassende nettsteder (merket som Nettfiltrering på konsollen)
  • Kreve at barna må spørre en forelder før de kjøper ting i Microsoft Store (Spør en forelder)

Innholdsbegrensninger kan konfigureres på account.microsoft.com/family eller på Xbox One. Mens innholdsbegrensninger bestemmer hva slags innhold barnet ditt kan få tilgang til, bestemmer skjermtid hvor lenge de kan bruke enheten og når, men skjermtidsbegrensninger kan bare konfigureres og behandles på account.microsoft.com/family.

Konfigurere skjermtidsbegrensninger


Blokker upassende apper, spill og medier

Du angir en aldersgrense for innhold, og alt som er klassifisert over denne krever godkjenning av en voksen. På Xbox One kalles denne innstillingen Tilgang til innhold, og vi aktiverer denne automatisk hvis barnet ditt er under åtte år. (Begrensningene settes automatisk til alderen som er knyttet til Microsoft-kontoen til barnet.) Hvis de er over åtte år, er standardinnstillingen Ubegrenset, så det er lurt å dobbeltsjekke dette for de små spillerne.

Blokkere upassende apper, spill og medier på nettet og konsollen

Blokker upassende nettsteder

Beskytt barna mot vokseninnhold ved nettlesing når de bruker nettleserne Microsoft Edge og Internet Explorer. (På konsollen kaller vi dette Webfiltrering.) Vi blokkerer mange nettsteder automatisk, men du kan også blokkere eller tillate bestemte nettsteder eller velge å bare tillate at barna besøker nettstedene du har fortalt oss er OK.

Blokkere upassende nettsteder på nettet og konsollen

Kreve at barna må spørre en forelder før de kjøper ting i Microsoft Store

Aktiver Spør en forelder, og krev at voksne godkjenner tingene barnet ønsker å kjøpe i Microsoft Store, bortsett fra det de kjøper med gavekort eller pengene på Microsoft-kontoen sin. De trenger selvsagt fortsatt tillatelse hvis de prøver å overskride aldersgrensen som du har angitt for innhold, også når Spør en forelder er deaktivert. Enkelt å svare på barnas forespørsler om å kjøpe ting via e-post eller på account.microsoft.com/family.

Aktivere Spør en forelder på nettet og konsollen

Svare på barnas forespørsler

Noen ganger er det morsomt – eller nødvendig – å bryte reglene. Barnet kan trenge mer tid til lekser, eller du vil kanskje belønne dem ved å la dem få det siste spillet alle snakker om. Du kan svare på mange av forespørslene via e-post, eller hvis du deler en enhet, for eksempel en Xbox One for familien eller en Windows 10 PC, kan du godkjenne forespørsler på stedet. Selvsagt kan du alltid svare på alle forespørsler når som helst på account.microsoft.com/family.