Følge med på barnas kjøp

Hvis du lar barna foreta sine egne kjøp i butikker for Windows og Xbox, er dette med på å gi dem frihet og lære dem ansvar. Hvis du vil se hva de har kjøpt, hvilke betalingsalternativer de kan bruke, eller legge til penger på Microsoft-kontoen deres, kan du gå til siden for kjøp og utgifter på account.microsoft.com/family.

Legge til penger på barnekontoer
Fjerne et betalingsalternativ fra barnekontoer
Se hva barnet har kjøpt

Egenskaper

Artikkel-ID: 12442 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)