Lumia-telefonen min fungerer eller reagerer ikke som forventet

Prøv disse løsningene hvis for eksempel telefonen foretar tilfeldige omstarter, fryser eller ikke slår seg på, hvis en app krasjer, hvis du har lydproblemer eller hvis skjermen er tom:

1. Lad telefonen


Lad telefonen i minst 20 minutter.

2. Start telefonen på nytt


Trykk og hold På/av- og Volum ned-tastene samtidig i 10–15 sekunder. Telefonen starter på nytt når du slipper tastene. Etter dette må du kanskje angi datoen og klokkeslettet på telefonen.
Keys to press to perform soft reset

Hvis problemet vedvarer, kan du tilbakestille og gjenopprette telefonen som beskrevet nedenfor.

3. Tilbakestille telefonenFør du starter tilbakestillingen, bør du kontrollere at batterinivået på telefonen er over 50 %.
Hvis du vil kontrollere gjenværende batterilevetid, kan du gå til Innstillinger > System > Batterisparing (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > batterisparing). Hvis du ikke kan kontrollere det eller det er for lite strøm, kan du lade telefonen i minst 20 minutter.

Tilbakestill telefonen ved hjelp av telefoninnstillingene.
Velg Innstillinger > System > Om > Tilbakestill mobilen (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > Om > Tilbakestill mobilen).

Hvis du imidlertid ikke får tilgang til telefoninnstillingene, følger du fremgangsmåten nedenfor:

  1. Koble fra laderen. Trykk og hold På/av- og Volum ned-tastene samtidig. Slipp tastene når telefonen vibrerer, og trykk og hold umiddelbart volum ned-tasten til det vises et utropstegn (!) på skjermen. Slipp volum ned-tasten.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Trykk på volum- og på/av-tastene i følgende rekkefølge: volum opp, volum ned, på/av og volum ned.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Lumia 950 XL-brukere: De fysiske tastekombinasjonene varierer litt sammenlignet med andre Lumia-telefoner.

  3. Vent til telefonen er tilbakestilt. Under tilbakestillingen vil du se roterende tannhjul på skjermen i opptil fem minutter. Deretter blir skjermen svart i ca. 30 sekunder før telefonen starter på nytt.
  4. Gå gjennom det innledende telefonoppsettet. Kontroller at datoen og klokkeslettet er riktig innstilt. Velg Innstillinger > Klokkeslett og språk > Dato og klokkeslett (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > dato + klokkeslett).

Egenskaper

Artikkel-ID: 13389 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding