Gjør følgende hvis du ikke kan laste ned eller oppdatere apper fra Store på Lumia-telefonen.

Hvis du kan koble til Internett med nettleseren på telefonen, men ikke laste ned eller oppdatere apper eller spill fra Store, kan du prøve denne fremgangsmåten:

På telefonen
Kontroller at telefonen er innstilt til riktig dato og tidspunkt.
 1. Velg Innstillinger > Klokkeslett og språk > Dato + klokkeslett (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > dato + klokkeslett).
 2. Sett Angi dato og klokkeslett automatisk til Av og angi gjeldende dato, klokkeslett og tidssone manuelt.
Synkroniser Microsoft-kontoen manuelt, og kontroller statusen.
 1. Velg Personer > ... > Innstillinger, trykk og hold Microsoft-kontoen (Outlook), og velg Synkroniser (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > e-post + kontoer, trykk og hold Microsoft-konto (Windows Live), og velg synkroniser).
 2. Vent til telefonen er synkronisert, og gå videre til neste trinn. Hvis du får en feilmelding, bruker du nettleseren til å søke på nettet etter en kundestøtteartikkel for feilkoden.
Gå til Store, og kontroller om noen apper eller spill står fast i nedlastingsfasen. Avbryt alle ventende nedlastinger, start telefonen på nytt, og se deretter etter app- eller spilloppdateringer fra Store manuelt. Vi anbefaler at du holder telefonen koblet til en lader og et Wi-Fi-nettverk når du ser etter appoppdateringer.

 1. Velg Store > Meny > Nedlasting og oppdateringer (Lumia med Windows Phone 8: Store > ... > nedlastinger, eller trykk på ikonet som viser antall ventende nedlastinger.
 2. Hvis én av oppføringene viser en feil, kan du se detaljene og trykke på den for flere detaljer. Hvis du vil slette en app fra køen, trykker du på appen og trykker på X for å stoppe nedlastingen og fjerne den fra køen. Lumia med Windows Phone 8: Hvis noen av dem viser Krever handling, trykker du på den for flere detaljer. Hvis du vil slette en app fra køen, trykker og holder du den og velger deretter avbryt nedlasting.
 3. Lumia med Windows 10: Kontroller at telefonen ikke har en programvareoppdatering som venter, ved å gå til Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Mobiloppdatering.
 4. Start telefonen på nytt, og se etter appoppdateringer manuelt. Gå til Store Meny > Nedlasting og oppdateringer (Lumia med Windows Phone 8: Store > ... > innstillinger, trykk på se etter oppdateringer). Nederst på skjermen finner du Se etter oppdateringer. Når du har sett etter oppdateringer, velger du Oppdater alle øverst på skjermen.
 5. Hold telefonen koblet til en lader og et Wi-Fi-nettverk, og la den ligge i ro mens den prøver å laste ned appoppdateringer.
På Microsoft-kontoen
Kontroller om problemet skyldes ufullstendige opplysninger i profilen for Microsoft-kontoen din.
 • Hvis du ikke allerede har en Microsoft-konto, kan du opprette en her eller med telefonen.
 • Hvis du ikke tilgang til kontoen, kan du tilbakestille passordet for Microsoft-kontoen på nettet og skrive inn det nye passordet for kontoen på telefonen: Gå til Innstillinger > Kontoer > E-post og kontoer (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > e-post + kontoer) og velge avmerkingsboksen e-post som vises under Microsoft-konto.
 1. Bruk nettleseren til å logge på account.microsoft.com med e-postadressen for Microsoft-kontoen din.
 2. Hvis e-postadressen ikke er bekreftet, trykker du på koblingen bekreft e-postadressen. Du vil da motta en e-postmelding fra Microsoft-kontoteamet med instruksjoner om hvordan du bekrefter e-postadressen.
 3. Trykk på Grunnleggende informasjon, og kontroller at du har angitt riktig fødselsdato i opplysningene. Dette kreves for å bekrefte alderen din.
Hvis en ny enhet er knyttet til Microsoft-kontoen, har du kanskje nådd grensen for antall enheter. Fjern enheter du ikke lenger har eller bruker:
 • Viktig!  Hvis du gjør dette, vil du ikke kunne bruke noen Microsoft-tjenester på denne telefonen, og du må foreta en hard omstart før telefonen kan brukes på nytt.
 1. Gå til account.microsoft.com/devices og logg på med e-postadressen for Microsoft-kontoen din.
 2. Velg Fjern ved siden av telefonen du vil fjerne.
 3. Merk av for Jeg er klar til å fjerne denne enheten, og bekreft at du vil fjerne den.

Egenskaper

Artikkel-ID: 13390 – Forrige gjennomgang: 28. jun. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding