Problemer med å sende eller motta MMS (multimediemeldinger) på Lumia

Start telefonen på nytt med et SIM-kort satt inn, og prøv å sende en multimediemelding (telefonen laster inn innstillingene fra SIM-kortet).

 • Tips: Send en multimediemelding til ditt eget mobiltelefonnummer. Dette tester sendings- og mottaksmulighetene på én gang.
 • Viktig! Multimediemeldinger krever mobildataforbindelse.
 • Obs!  Hvis du har to SIM-kort som er tilordnet det samme telefonnummer, kan bare det primære SIM-kortet motta multimediemeldinger.

Hvis du kan koble til Internett, men ikke kan sende multimediemeldinger, kan du prøve å angi de nye innstillingene manuelt.

 1. Prøv å søke etter multimedieinnstillingene for mobiloperatøren på Internett. Hvis du vil legge til innstillingene manuelt, går du til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort > SIM-innstillinger. Nederst skal du kunne se MMS-APN. Trykk på +.

  Lumia med Windows Phone 8 (avhengig av telefonmodellen):
  • Alternativ 1 – Gå til Innstillinger > tilgangspunkt, og trykk på +.
  • Alternativ 2 – Gå til Innstillinger > mobilnettverk +‎ SIM-kort > SIM-kortinnstillinger > SIM-kort, og trykk på legg til MMS-APN.

Hvis du ikke kan koble til Internett med en mobildataforbindelse

 1. Aktiver mobildataforbindelsen på telefonen. Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > mobilnettverk + SIM-kort) og sett Dataforbindelse til .
 2. Kontroller at dataroaming er aktivert når du ikke er i hjemmenettverket. Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > mobilnettverk + SIM-kort), og velg Alternativer for dataroaming.
 3. Kontroller at du ikke har nådd datagrensen. Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Databruk.
 4. Kontroller at bakgrunnsdata ikke er begrenset. Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Databruk > Rediger. Sett Begrens bakgrunnsdata til Aldri eller Begrens bakgrunnsdata ved roaming til Av.
  Lumia med Windows Phone 8: Fra Start-skjermen sveiper du mot venstre til App-listen og starter Datasensor-appen. Sett Begrens bruk av bakgrunnsdata eller Begrens bruk av bakgrunnsdata ved roaming til Av.
 5. Kontakt mobiloperatøren for å bekrefte at du har et aktivt mobildataabonnement (tilgang til Internett) på SIM-kortet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 13391 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding