Ringe nødsamtaler

Viktig!  Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Vær aldri avhengig utelukkende av en trådløs telefon for viktig kommunikasjon som medisinske nødstilfeller.

Før du ringer:
 • Slå på telefonen.
 • Hvis skjermen og tastene er låst, må du låse dem opp.
 • Flytt deg til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.
 1. Trykk på starttasten , og trykk på  >
  dial pad icon
  .
 2. Trykk på Ring.
 3. Gi nødvendige opplysninger så nøyaktig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til å gjøre det.
Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 • Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, trykker du på Nødsamtale når du får en feilmelding om manglende SIM-kort.
 • Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, trykker du på Nødsamtale.
 • Deaktiver begrensningene på telefonen, slik som anropsbegrensning, tillatte numre og lukket brukergruppe.
 • Når du slår på telefonen for første gang, blir du bedt om å opprette en Microsoft-konto og konfigurere telefonen. Du kan ringe nødnummer under oppsettet av kontoen og telefonen ved å trykke på Nødsamtale.
 • Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve å foreta et Internett-anrop hvis du har tilgang til Internett.

Egenskaper

Artikkel-ID: 13744 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding