Originalt ekstrautstyr

Ta kontakt med en lokal forhandler hvis du ønsker godkjent ekstrautstyr.

Det finnes et bredt utvalg av ekstrautstyr for enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktiske regler for ekstrautstyr

  • Sørg for at alt ekstrautstyr er utilgjengelig for små barn.
  • Når du kobler strømledningen fra ekstrautstyr, skal du holde og trekke i støpslet, ikke ledningen.
  • Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i kjøretøy, er godt festet og fungerer som det skal.
  • Installasjon av komplisert ekstrautstyr i bil skal bare utføres av kvalifiserte personer.

Batteri

Se batteriets tale- og standby-tider i brukerhåndboken i salgsboksen til mobilenheten.


Bare for Taiwan: I henhold til artiklene 12 og 14 i NCC Administrative Regulations on Telecom Devices:

Uten tillatelse gitt av National Communications Commission (NCC), er selskaper, virksomheter eller brukere tillatt å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper samt ytelsen til godkjente lavstrøms radiofrekvensenheter.

Lavstrøms radiofrekvensenheter må ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre juridisk kommunikasjon. Hvis dette oppdages, må brukeren slutte å bruke enheten umiddelbart.

Med juridisk kommunikasjon menes radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon. Lavstrøms radiofrekvensenheter skal tåle forstyrrelser fra enheter for juridisk kommunikasjon eller ISM-enheter med radiobølgestråling.Egenskaper

Artikkel-ID: 13747 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)