Hurtigtaster i apper

Windows 10

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus.

I mange apper, for eksempel Bilder, Groove og Kart, vises hurtigtaster i et verktøytips hvis du holder musepekeren over en knapp. I andre, for eksempel Paint, WordPad og Office, viser du kommandoer merket med hurtigtaster ved å trykke Alt-tasten eller F10. Hvis en bokstav er understreket på en meny, trykker du Alt-tasten og den understrekede tasten i stedet for å velge menyelementet. Hvis du for eksempel vil opprette et nytt bilde i Paint, trykker du Ctrl+N.

Nedenfor vises vanlige hurtigtaster i enkelte Microsoft-apper som er innebygd i Windows 10. Dette omfatter Microsoft Edge, Kalkulator, Spillinje, Groove, Kart, Paint, Bilder, Music & TV og WordPad.


Hurtigtaster i Microsoft Edge


Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+D
Legge til det gjeldende nettstedet i favoritter eller på leselisten
Ctrl+I
Åpne ruten med favoritter
Ctrl+J
Åpne nedlastingsruten
Ctrl+H
Åpne loggruten
Ctrl+P
Skrive ut gjeldende side
Ctrl+F
Søke på siden
Alt+C
Åpne Cortana
Ctrl+Skift+R
Åpne lesevisning
Ctrl+TÅpne en ny fane
Ctrl+Skift+TÅpne den sist lukkede fanen på nytt
Ctrl+W eller Ctrl+F4Lukke den aktive fanen
Ctrl+KDuplisere fane
Ctrl+NÅpne et nytt vindu
Ctrl+Skift+PÅpne et nytt InPrivate-visningsvindu
Ctrl+TabBytte til neste fane
Ctrl+Skift+TabBytte til forrige fane
Ctrl+1, 2, 3 og så videreBytte til et bestemt fanenummer
Ctrl+9Bytte til siste fane
Ctrl+pluss (+)Zoome inn (25 %)
Ctrl+minus (-)Zoome ut (25 %)
Ctrl+0Tilbakestille zoomnivået
Tilbake eller Alt+Pil venstreGå tilbake
Alt+Pil høyreGå fremover
F5 eller Ctrl+ROppdatere siden
EscStoppe lasting av siden
Ctrl+L eller F4 eller Alt+DMerke adresselinjen
Ctrl+Skift+LÅpne søk i adresselinjen i en ny fane
Ctrl+EÅpne et søk i forgrunnen fra adresselinjen
Ctrl+EnterLegge til www. i begynnelsen og .com i slutten av tekst som er skrevet inn på adresselinjen
Ctrl+klikkÅpne koblingen i en ny fane
Ctrl+Skift+klikkÅpne koblingen i en ny fane og bytte til denne fanen
Alt+Skift+klikkÅpne koblingen i et nytt vindu 
Ctrl+Skift+M Begynne å lage nettnotater
Ctrl+Alt+M Kopiere det merkede innholdet til et nettnotat
F12Åpne F12-utviklerverktøy  
Ctrl+U Vise kilden
F6 Veksle mellom å fokusere på nettsideinnholdet og adresselinjen
F7 Aktivere synlig markør for den aktive fanen
Ctrl+Skift+Delete Vise kontroller for å fjerne nettlesingsdata


Hurtigtaster for Kalkulator


Trykk denne tastenHvis du vil
Alt+1
Bytte til Standard-modus
Alt+2
Bytte til Vitenskapelig-modus
Alt+3
Bytte til programmerermodus
Ctrl + M
Lagre i minnet
Ctrl+P
Legge til i minnet
Ctrl+Q
Trekke fra minnet
Ctrl+R
Tilbakekalle fra minnet
Ctrl+L
Tømme minnet
F9Velge ±
RVelge 1/x
@Beregne kvadratroten
DeleteVelge CE
Ctrl+HAktivere eller deaktivere beregningslogg
Pil oppFlytte opp i logglisten
Pil nedFlytte ned i logglisten
Ctrl+Skift+DSlette loggen
F3Velge Grader i Vitenskapelig-modus
F4Velge Radianer i Vitenskapelig-modus
F5Velge Gradienter i Vitenskapelig-modus
Ctrl+GVelge 10x i vitenskapelig modus
Ctrl+OVelge cosh i Vitenskapelig-modus
Ctrl+SVelge sinh i Vitenskapelig-modus
Ctrl+TVelge tanh i Vitenskapelig-modus
Skift+SVelge sin-1 i Vitenskapelig-modus
Skift+OVelge cos-1 i Vitenskapelig-modus
Skift+TVelge tan-1 i Vitenskapelig-modus
Ctrl+YVelge y√x i Vitenskapelig-modus
DVelge Mod i Vitenskapelig-modus
LVelge log i Vitenskapelig-modus
MVelge dms i Vitenskapelig-modus
Velge ln i Vitenskapelig-modus
Ctrl+NVelge ex i vitenskapelig modus
OVelge cos i Vitenskapelig-modus
PVelge Pi i Vitenskapelig-modus
QVelge x2 i vitenskapelig modus
SVelge sin i Vitenskapelig-modus
TVelge tan i Vitenskapelig-modus
VVelge F-E i Vitenskapelig-modus
Velge Exp i Vitenskapelig-modus
Y, ^Velge xy i vitenskapelig modus
#Velge x3 i vitenskapelig modus
;Velge Int i Vitenskapelig-modus
!Velge n! i Vitenskapelig-modus
F2Velge DWORD i Programmerer-modus
F3Velge WORD i Programmerer-modus
F4Velge BYTE i Programmerer-modus
F5Velge HEX i Programmerer-modus
F6Velge DEC i Programmerer-modus
F7Velge OCT i Programmerer-modus
F8Velge BIN i Programmerer-modus
F12Velge QWORD i Programmerer-modus
A-FVelge A-F i Programmerer-modus
JVelge RoL i Programmerer-modus
KVelge RoR i Programmerer-modus
< Velge Lsh i Programmerer-modus  
>Velge Rsh i Programmerer-modus
%Velge Mod i Programmerer-modus
|Velge Or i Programmerer-modus
^Velge Xor i Programmerer-modus
~Velge Not i Programmerer-modus
&Velge And i Programmerer-modus
MellomromVeksle bitverdien i Programmerer-modus


Hurtigtaster for spillinjen


Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten +G
Åpne Spillinje når et spill er åpent
Windows-logotasten +Alt+G
Spille inn de siste 30 sekundene
Windows-logotasten +Alt+R
Starte eller stoppe opptak
Windows-logotasten +Alt+PrintScr
Ta et skjermbilde av spillet
Windows-logotasten +Alt+T
Vise/skjule tidtakeren for opptak


Hurtigtaster i Groove


 Trykk denne tasten Hvis du vil
 Ctrl+P Spille av eller stanse midlertidig
 Ctrl+F Hoppe til neste sang
 Ctrl+B Starte gjeldende sang på nytt / hoppe til forrige
 F9 Volum opp
 F8 Volum ned
 F7 Dempe volum
 Ctrl+Enter Velge et element og åpne Markeringsmodus
 Ctrl+A Merke alt
 Delete Slette merkede elementer
 Ctrl+Skift+P Spille av merket element
 Ctrl+T Gjenta på eller av
 Ctrl+H Tilfeldig rekkefølge på eller av
 Ctrl+Q Søke


Hurtigtaster i Kart


 Trykk denne tasten Hvis du vil
PiltasterPanorere kartet i en retning
Ctrl+pluss- eller minustasten (+ eller -)Zoome inn eller ut
Ctrl+Pil venstre eller høyreRotere
 Ctrl+Pil opp eller pil nedVippe
Pluss- eller minustasten (+ eller -)Zoome inn eller ut i visningen Byer i 3D
Page Up eller Page DownFlytte ut eller inn i visningen Byer i 3D
Ctrl+YBytte kartvisningen mellom flyfoto og vei
Ctrl+HomeMidtstille kartet på posisjonen din
Ctrl+DFå veibeskrivelse
Ctrl+FSøke
Ctrl+MMinimere den aktive fanen
Ctrl+PSkrive ut
Ctrl+TVise eller skjule trafikk
TilbakeGå tilbake
Ctrl+HDele
Ctrl+LFlytte fokus til kartet
Ctrl+WLukke den aktive fanen
Ctrl+TabGå til neste fane
Ctrl+Skift+TabGå til forrige fane
Ctrl+SVise eller skjule Streetside
Ctrl+CKopiere til utklippstavlen


Hurtigtaster i Film og TV


 Trykk denne tasten Hvis du vil
 Alt+EnterSpille av i full skjerm
 EscForlate full skjerm
 EnterVelge noe som er i fokus
Mellomrom
eller
Ctrl+P
Spille av eller stanse midlertidig (når en video er i fokus)
Alt+Pil venstre
eller
Windows-logotasten +Tilbake 
Gå tilbake
Ctrl+TAktiver eller deaktiver gjentakelse
F7Dempe lyden
F8Volum ned
F9Volum opp 


Hurtigtaster i Paint


Trykk denne tastenHvis du vil
F11
Vise et bilde i fullskjermmodus
F12
Lagre et bilde som en ny fil
Ctrl+A
Merke hele bildet
Ctrl+B
Gjøre merket tekst fet
Ctrl+C
Kopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+E
Åpne dialogboksen Egenskaper
Ctrl+G
Vise eller skjule rutenett
Ctrl+I
Sette merket tekst i kursiv
Ctrl+NOpprette et nytt bilde
Ctrl+OÅpne et eksisterende bilde
Ctrl+PSkrive ut et bilde
Ctrl+RVise eller skjule linjalen
Ctrl+SLagre endringer i et bilde
Ctrl+UUnderstreke merket tekst
Ctrl+VLime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+WÅpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde
Ctrl+XKlippe ut et utvalg
Ctrl+YGjøre om en endring
Ctrl+ZAngre en endring
Ctrl+pluss (+)Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+minus (-)Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+Page UpZoome inn
Ctrl+Page DownZoome ut
Alt+F4Lukke et bilde og Paint-vinduet
Pil høyreFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre
Pil venstreFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre
Pil nedFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel ned
Pil oppFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel opp
Skift+F10Vise hurtigmenyen


Hurtigtaster i Bilder


Trykk denne tastenHvis du vil
Mellomrom (i Samling)
Velge et element og åpne Markeringsmodus
Enter (fra Markeringsmodus)
Velge et element i Markeringsmodus
Mellomrom (når du viser et bilde)
Vise eller skjule kommandoer
Mellomrom (når du viser en video)
Spille av eller stanse avspilling av en video midlertidig
Piltastene (i Samling)
Rulle opp, ned, til venstre eller til høyre
Venstre eller høyre piltast (på et enkelt element eller en lysbildefremvisning)
Vise neste eller forrige element
Piltastene (på et zoomet bilde)
Flytte innenfor bildet
Ctrl+pluss eller minus (+ eller -)Zoome inn eller ut når du viser et bilde
Ctrl+0Tilbakestille zoom på et bilde
EscGå tilbake til forrige skjermbilde
Ctrl+SLagre
Ctrl+PSkrive ut
Ctrl+C Kopiere
Ctrl+R (visning eller redigering)Rotere et bilde
E (når du viser et bilde)Forbedre et bilde
Ctrl+Z (redigering)Angre endringer
Ctrl+Y (redigering)Gjøre om endringer
Ctrl+/ (redigering)Vise original
Skift+piltaster Endre størrelse på området for beskjæring eller selektivt fokus
Ctrl+piltaster Flytte området for beskjæring eller selektivt fokus  
F5 (når du viser et element)Starte en lysbildefremvisning
Alt+EnterVise filinformasjon
Ctrl+LAngi som låseskjerm
Ctrl+N (i Album-visning) Opprette et nytt album
Ctrl+R (i Album-visning) Fjerne album
Ctrl+D Legge til valgte elementer i album
Ctrl+U Fjerne merkede elementer fra album


Hurtigtaster i WordPad


Trykk denne tastenHvis du vil
F3
Søke etter den neste forekomsten av teksten i dialogboksen Søk
F12
Lagre dokumentet som en ny fil
Ctrl+1
Angi enkel linjeavstand
Ctrl+2
Angi dobbel linjeavstand
Ctrl+5
Angi linjeavstand 1,5
Ctrl+A
Merke alt
Ctrl+B
Gjøre merket tekst fet
Ctrl+CKopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+DSette inn en Microsoft Paint-tegning
Ctrl+EMidtstille tekst
Ctrl+FSøke etter tekst i et dokument
Ctrl+HErstatte tekst i et dokument
Ctrl+ISette merket tekst i kursiv
Ctrl+JBlokkjustere tekst
Ctrl+LJustere tekst mot venstre
Ctrl+NOpprette et nytt dokument
Ctrl+OÅpne et eksisterende dokument
Ctrl+PSkrive ut et dokument
Ctrl+RJustere tekst mot høyre
Ctrl+SLagre endringer i et dokument
Ctrl+UUnderstreke merket tekst
Ctrl+VLime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+XKlippe ut et utvalg
Ctrl+YGjøre om en endring
Ctrl+ZAngre en endring
Ctrl+likhetstegn (=)Senke den merkede teksten
Ctrl+Skift+likhetstegn (=)Heve den merkede teksten
Ctrl+Skift+større enn (>)Øke skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+mindre enn (<)Redusere skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+AEndre til store bokstaver
Ctrl+Skift+LEndre punktstil
Ctrl+Pil venstreFlytte markøren ett ord til venstre
Ctrl+Pil høyreFlytte markøren ett ord til høyre
Ctrl+Pil oppFlytte markøren til den forrige linjen
Ctrl+Pil nedFlytte markøren til den neste linjen
Ctrl+HomeFlytte til begynnelsen av dokumentet
Ctrl+EndFlytte til slutten av dokumentet
Ctrl+Page UpFlytte opp en side
Ctrl+Page DownFlytte ned en side
Ctrl+DeleteSlette det neste ordet
Alt+F4Lukke WordPad
Skift+F10Vise hurtigmenyen

Flere hurtigtaster

Windows 8.1


Følgende hurtigtaster er tilgjengelige i Windows 8.1.

Hurtigtaster for Kalkulator

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Kalkulator.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
F1
Åpne Hjelp for Kalkulator
F2
Redigere beregningsloggen
Alt+1
Veksle til standardmodus
Alt+2
Veksle til vitenskapelig modus
Alt+3
Bytte til programmerermodus
Alt+4
Bytte til statistikkmodus
Alt+C
Åpne datoberegninger
Ctrl+E
Åpne datoberegninger
Ctrl+H
Aktivere eller deaktivere beregningslogg
Ctrl+L
Trykke MC-knappen
Ctrl+M
Trykke MS-knappen
Ctrl+P
Trykke M+-knappen
Ctrl+Q
Trykke M--knappen
Ctrl+R
Trykke MR-knappen
Ctrl+U
Åpne enhetsomregning
Ctrl+Skift+D
Tømme beregningsloggen
F9
Trykke +/–-knappen
R
Trykke 1/×-knappen
@
Trykke kvadratrotknappen
Del
Trykke CE-knappen
Pil opp
Gå oppover i beregningsloggen
Pil ned
Gå nedover i beregningsloggen
Esc
Trykke C-knappen eller stoppe redigering av beregningsloggen
Enter
Beregne beregningsloggen på nytt etter redigering
F3
Velge Grader i vitenskapelig modus
F4
Velge Radianer i vitenskapelig modus
F5
Velge Gradienter i vitenskapelig modus
Ctrl+B
Trykke 3√x-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+G
Trykke 10x-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+O
Trykke cosh-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+S
Trykke sinh-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+T
Trykke tanh-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+Y
Trykke y√x-knappen i vitenskapelig modus
D
Trykke Mod-knappen i vitenskapelig modus
I
Trykke Inv-knappen i vitenskapelig modus
L
Trykke log-knappen i vitenskapelig modus
M
Trykke dms-knappen i vitenskapelig modus
N
Trykke In-knappen i vitenskapelig modus
O
Trykke cos-knappen i vitenskapelig modus
P
Trykke pi-knappen i vitenskapelig modus
Q
Trykke x^2-knappen i vitenskapelig modus
S
Trykke sin-knappen i vitenskapelig modus
T
Trykke tan-knappen i vitenskapelig modus
V
Trykke F-E-knappen i vitenskapelig modus
X
Trykke Exp-knappen i vitenskapelig modus
Y
Trykke x^y-knappen i vitenskapelig modus
#
Trykke x^3-knappen i vitenskapelig modus
;
Trykke Int-knappen i vitenskapelig modus
!
Trykke n!-knappen i vitenskapelig modus
F2
Velge Dword i programmerermodus
F3
Velge Word i programmerermodus
F4
Velge Byte i programmerermodus
F5
Velge Hex i programmerermodus
F6
Velge Dec i programmerermodus
F7
Velge Oct i programmerermodus
F8
Velge Bin i programmerermodus
F12
Velge Qword i programmerermodus
A-F
Trykke knappene A-F i programmerermodus
J
Trykke RoL-knappen i programmerermodus
K
Trykke RoR-knappen i programmerermodus
<
Trykke Lsh-knappen i programmerermodus
>
Trykke Rsh-knappen i programmerermodus
%
Trykke Mod-knappen i programmerermodus
|
Trykke Or-knappen i programmerermodus
&
Trykke And-knappen i programmerermodus
Mellomrom
Bytte bitverdien i Programmerer-modus
A
Trykke Average-knappen i statistikkmodus
Ctrl+A
Trykke Average Sq-knappen i statistikkmodus
S
Trykke Sum-knappen i statistikkmodus
Ctrl+S
Trykke Sum Sq-knappen i statistikkmodus
T
Trykke S.D.-knappen i statistikkmodus
Ctrl+T
Trykke Inv S.D.-knappen i statistikkmodus
D
Trykke CAD-knappen i statistikkmodus


Hurtigtaster for Kalender

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Kalender-appen.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+1 eller Ctrl+D
Vise dagsvisningen
Ctrl+2 eller Ctrl+O
Vise arbeidsukevisningen
Ctrl+3 eller Ctrl+W
Vise ukevisningen
Ctrl+4 eller Ctrl+M
Vise månedsvisningen
Ctrl+T eller HomeGå til i dag
Side oppGå til forrige måned i månedsvisningen
 
Gå til forrige uke i ukevisningen
 
Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen
Ctrl+HGå til forrige måned i månedsvisningen
 
Gå til forrige uke i ukevisningen
 
Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen
Side nedGå til forrige måned i månedsvisningen
 
Gå til forrige uke i ukevisningen
 
Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen
Ctrl+JGå til forrige måned i månedsvisningen
 
Gå til forrige uke i ukevisningen
 
Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen
Pil høyreGå til neste dag i en visning
Pil venstreGå til forrige dag i en visning
Pil nedGå til neste time i en visning
Pil oppGå til forrige time i en visning
EscGå tilbake
Ctrl+SLagre eller sende hendelsen
Ctrl+P, bruk pil opp og pil ned for å merkeSvare på en hendelse
Ctrl+DSlette en hendelse


Hurtigtaster for Mail

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Mail-appen.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+R
Svare
Ctrl+Skift+R
Svare alle
Ctrl+F
Videresende
Ctrl+M
Flytte et element til en annen mappe
Ctrl+JVeksle mellom å markere en melding som søppel eller ikke
Ctrl+Skift+UVise bare uleste meldinger
Ctrl+Skift+AVise alle meldinger
Ctrl+Skift+EVise mappealternativer
Ctrl+UMarkere som ulest
Ctrl+QMarkere som lest
Ctrl+AMerke alle meldinger
Sette innVeksle mellom å flagge eller fjerne flagging av meldinger
Ctrl+NNy melding
F5Synkronisere
Alt+BRette fokus mot Blindkopi-knappen
Alt+CRette fokus mot Kopi-knappen

Godta
Alt+DAvvise
Alt+TRette fokus mot Til-knappen

Foreløpig
Alt+VÅpne invitasjonen i Kalender
Alt+SSende e-post
Alt+ISette inn vedlegg
Ctrl+Skift+FMerke en skrift
Ctrl+MellomromFjerne formattering
Ctrl+YGjøre om
F4Gjøre om
Ctrl+[Øke skriftstørrelsen med ett punkt
Ctrl+]Redusere skriftstørrelsen med ett punkt
Ctrl+Skift+,Øke skriftstørrelsen
Ctrl+KLegge til en kobling
Ctrl+EMidtstille
Ctrl+LVenstre
Ctrl+RHøyre
Ctrl+Skift+LPunktmerking
Ctrl+MRykke inn når tekst er merket
Ctrl+Skift+MRedusere innrykk
Tab eller Skift+TabRykke inn eller redusere innrykk når tekst merkes eller når fokuset er rettet mot en liste
Ctrl+'Akutt aksent
Ctrl+,Cédille-aksent
Ctrl+Skift+6Cirkumfleks
Ctrl+Skift+;Trema-aksent
Ctrl+` Grav-aksent
Ctrl+Skift+7Ligatur-aksent
Ctrl+Skift+2Ringaksent 
Ctrl+/Skråstrek
Ctrl+Skift+`Tilde-aksent
Alt+Ctrl+Skift+1Omvendt utropstegn
Alt+Ctrl+Skift+/Omvendt spørsmålstegn


Hurtigtaster for Personer.

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Personer-appen.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+N
Legge til en kontakt
Ctrl+S
Lagre endringer
Delete
Slette en kontakt
Ctrl+F
Gjøre en kontakt om til en favoritt
Ctrl+Skift+1Feste en kontakt til Start
EscGå tilbake 
HomeGå til begynnelsen av kontaktlisten
Side nedGå nedover i kontaktlisten
Side opp Gå bakover i kontaktlisten
End Gå til slutten av kontaktlisten


Hurtigtaster for Meldinger

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Meldinger-appen.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+N
Starte en ny samtale
Ctrl+N
Velge person
Ctrl+E
Velge et uttrykksikon
Ctrl+>
Neste samtale
Ctrl+<Forrige samtale


Hurtigtaster i Paint

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for Paint.

Trykk denne tastenHvis du vil
F1
Åpne Hjelp for Paint
F11
Vise et bilde i fullskjermmodus
F12
Lagre et bilde som en ny fil
Ctrl+A
Merke hele bildet
Ctrl+BGjøre merket tekst fet
Ctrl+CKopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+EÅpne dialogboksen Egenskaper
Ctrl+GVise eller skjule rutenett
Ctrl+ISette merket tekst i kursiv
Ctrl+NOpprette et nytt bilde
Ctrl+OÅpne et eksisterende bilde
Ctrl+PSkrive ut et bilde
Ctrl+RVise eller skjule linjalen
Ctrl+SLagre endringer i et bilde
Ctrl+UUnderstreke merket tekst
Ctrl+VLime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+WÅpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde
Ctrl+XKlippe ut et utvalg
Ctrl+YGjøre om en endring
Ctrl+ZAngre en endring
Ctrl+pluss (+)Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+minus (-)Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+Page UpZoome inn
Ctrl+Page DownZoome ut
Alt (eller F10) Vise tastetips
Alt+F4Lukke et bilde og Paint-vinduet
Pil høyreFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre
Pil venstreFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre
Pil nedFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel ned
Pil oppFlytte utvalget eller den aktive formen én piksel opp
Skift+F10 Vise gjeldende hurtigmeny


Hurtigtaster i Leser

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for Leser-appen.

Trykk denne tastenHvis du vil
F8
Bruke tosidig oppsett
Ctrl + R
Rotere filen 90 grader med klokken
Ctrl+F
Søke etter tekst i en fil
F7
Bruke markeringsmodus for tastatur
Ctrl+PSkrive ut en fil
Ctrl+OÅpne en fil
Ctrl+WLukke en fil
Ctrl+MStartside for Leser-appen


Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+Alt+Home
Veksle applinjer mellom den eksterne PC-en og PC-en foran deg
Ctrl+Alt+Pil venstre
Bytte visning til forrige økt (når du viser en økt)
Ctrl+Alt+Pil høyre
Bytte visning til neste økt (når du viser en økt)
Ctrl+Alt+Pil opp
Bytte visning til første økt (når du viser en økt)
Ctrl+Alt+Pil nedBytte visning til siste økt (når du viser en økt)


Hurtigtaster for OneDrive

Tabellen under viser hurtigtaster for OneDrive.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+A
Merke alt
Ctrl+Alt+1
Endre visning (detaljer/miniatyrbilder)
Ctrl+U
Laste opp
Ctrl+Skift+N
Ny mappe
EscFjerne utvalg
Ctrl+OÅpne med
Ctrl+Alt+OVise mappe
Ctrl+Skift+VKopiere
Ctrl+Skift+YFlytte
Ctrl+SLaste ned
Alt+Pil oppGå opp
F2Gi nytt navn
F5Oppdatere


Hurtigtaster for Windows Journal

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Windows Journal.

Trykk denne tastenHvis du vil
F1
Åpne Hjelp for Journal
F5
Oppdatere notatlisten
F6
Veksle mellom en notatliste og et notat
F11
Vise et notat i fullskjermmodus
Ctrl+AMerke alle elementer på en side
Ctrl+CKopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+FSøke etter tekst i en fil
Ctrl+GGå til en side
Ctrl+NStarte et nytt notat
Ctrl+OÅpne et nylig brukt notat
Ctrl+PSkrive ut et notat
Ctrl+SLagre endringer i et notat
Ctrl+VLime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+XKlippe ut et utvalg
Ctrl+YGjøre om en endring
Ctrl+ZAngre en endring
Alt+F4Lukke et notat og Journal-vinduet
Ctrl+Skift+CVise en hurtigmeny for kolonneoverskrifter i en notatliste
Ctrl+Skift+VFlytte et notat til en bestemt mappe


Hurtigtaster i WordPad

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster i WordPad.

Trykk denne tastenHvis du vil
F1
Åpne Hjelp for WordPad
F3
Søke etter den neste forekomsten av teksten i dialogboksen Søk
F10
Vise tastetips
F12
Lagre dokumentet som en ny fil
Ctrl+1Angi enkel linjeavstand
Ctrl+2Angi dobbel linjeavstand
Ctrl+5Angi linjeavstand 1,5
Ctrl+AMerke hele dokumentet
Ctrl+BGjøre den merkede teksten fet
Ctrl+CKopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+DSette inn en Microsoft Paint-tegning
Ctrl+EMidtstille tekst
Ctrl+FSøke etter tekst i et dokument
Ctrl+HErstatte tekst i et dokument
Ctrl+ISette merket tekst i kursiv
Ctrl+JBlokkjustere tekst
Ctrl+LJustere tekst mot venstre
Ctrl+NOpprette et nytt dokument
Ctrl+OÅpne et eksisterende dokument
Ctrl+PSkrive ut et dokument
Ctrl+RJustere tekst mot høyre
Ctrl+SLagre endringer i et dokument
Ctrl+ULagre endringer i et dokument
Ctrl+VLime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+XKlippe ut et utvalg
Ctrl+YGjøre om en endring
Ctrl+ZAngre en endring
Ctrl+=Senke den merkede teksten
Ctrl+Skift+=Heve den merkede teksten
Ctrl+Skift+>Øke skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+<Redusere skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+AEndre til store bokstaver
Ctrl+Skift+LEndre punktstil
Ctrl+Pil venstreFlytte markøren ett ord til venstre
Ctrl+Pil høyreFlytte markøren ett ord til høyre
Ctrl+Pil oppFlytte markøren til den forrige linjen
Ctrl+Pil nedFlytte markøren til den neste linjen
Ctrl+HomeFlytte til begynnelsen av dokumentet
Ctrl+EndFlytte til slutten av dokumentet
Ctrl+Page UpFlytte opp en side
Ctrl+Page DownFlytte ned en side
Ctrl+DeleteSlette det neste ordet
Alt+F4Lukke WordPad
Skift+F10Vise gjeldende hurtigmeny

Flere hurtigtaster

Egenskaper

Artikkel-ID: 13805 – Forrige gjennomgang: 11. okt. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding