Hurtigtaster i Microsoft Surface Hub

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for Microsoft Surface Hub.

 Trykk denne tasten Hvis du vil gjøre dette
Windows-logotasten
Åpne eller lukke Start
Windows-logotasten +A
Åpne hurtighandlinger
Windows-logotasten +F
Aktiver eller deaktiver fullskjermvisning for appen du bruker
Windows-logotasten +N
Åpne varsler
Windows-logotasten +S
Åpne Cortana eller Søk
Windows-logotasten +T
Åpne klokken
 Windows-logotasten +W Sende til tavle
 Windows-logotasten +X  Veksle mellom sidepaneler
 Windows-logotasten +1  Åpne eller lukke samtaleruten i sidepanelet
 Windows-logotasten +2  Åpne eller lukke Personer-ruten i sidepanelet
 Windows-logotasten +3  Åpne eller lukke meldingerruten i sidepanelet
 Windows-logotasten +4  Åpne eller lukke innholdsruten i sidepanelet
 Windows-logotasten +F6  Flytte tastaturfokuset mellom sidepanelene, det øverste og nederste feltet
 Windows-logotasten +Skift+F6  Flytte tastaturfokuset mellom sidepanelene, det øverste og nederste feltet i motsatt retning
 Windows-logotasten +Tab  Gå til Oppgavevisning
 Windows-logotasten +Tilbake  Gå tilbake
 Windows-logotasten +Mellomrom  Bytte inndataspråk eller tastatur
 Windows-logotasten +Enter  Åpne Skjermleser
 Windows-logotasten +Pluss (+)  Åpne forstørrelsesprogrammet
 Venstre Alt+venstre Skift+PrintScr  Aktivere eller deaktivere høykontrast
 F10 Slå skjermdeling på eller av
Alt+Tab  Veksle mellom åpne apper
 Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock Aktivere eller deaktivere musetaster
 Høyre Skift i åtte sekunder Aktivere eller deaktivere filtertaster
 Skift fem ganger Aktivere eller deaktivere trege taster
 Num Lock i fem sekunder Aktivere eller deaktivere veksletaster
 Windows-logotasten +Esc
 Avslutte økten

Flere hurtigtaster

Egenskaper

Artikkel-ID: 13813 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding