Hvordan du bruker en Ampersand (&) til å undertrykke Sign-utvidelse


Sammendrag


Legge til en ampersand (&) tegn på slutten av et heksadesimaltall sikrer at det ikke er utvidet sign. Dette kan være nyttig når en usignert konstant må sendes til en rutine og størrelsen på konstanten er større enn eller lik 32 768 (& H8000 i heksadesimal). Hvis du &-tegnet ikke er plassert på slutten av konstanter, antar Visual Basic at tallene er utvidede tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon


Følgende eksempel illustrerer virkningen av et &-tegn på en heksadesimal konstant:


 1. Starte et nytt prosjekt i Visual Basic. Plasser følgende kode i Click-hendelsen for skjemaet i standardskjemaet (Form1):

     Private Sub Form_Click()
  Dim j As Long
  j = &H8000
  Debug.Print j
  j = &H8000&
  Debug.Print j
  End Sub
 2. Kjør koden ved å trykke F5-tasten. Feilsøkingsvinduet viser utdataene som-32,768 etterfulgt av 32 768 som indikerer at &-tegnet undertrykke fortegn.