Hvordan logger jeg på som administrator?

En administrator er noen som kan gjøre endringer på en datamaskin som påvirker andre brukere på datamaskinen. Administratorer kan endre sikkerhetsinnstillinger, installere programvare og maskinvare, få tilgang til alle filene på datamaskinen og gjøre endringer i andre brukerkontoer. Hvis du vil logge på som administrator, må du ha en brukerkonto av typen Administrator på datamaskinen.

Hvis du ikke er sikker på om kontoen du har på datamaskinen, er en administratorkonto, kan du sjekke kontotypen etter at du har logget på. Fremgangsmåten du følger, varierer avhengig av om datamaskinen er koblet til et domene eller en arbeidsgruppe.

Datamaskinen min er i et domene
Datamaskinen min er i en arbeidsgruppe

Hvis kontotypen din ikke er Administrator, kan du ikke logge på som administrator med mindre du vet brukernavnet og passordet for en annen konto på datamaskinen som er en administrator. Hvis du ikke er administrator, kan du be en administrator om å endre kontotypen din.

Egenskaper

Artikkel-ID: 14028 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding