Produkter som kundestøtten avvikles for i andre halvdel av 2016

Tilbake til startside for kundestøttelevetid
 

Opprettet: 3. februar 2016

Fra og med juni 2016 inneholder den følgende listen finner du noen av produktene som kundestøtten avvikles for i andre halvdel av 2016. Du kan se en omfattende liste over Microsoft-produkter og levetidene deres ved å søke i produktdatabasen for kundestøttelivssyklus.

Hvis du har spørsmål om kundestøtte for et produkt, kan du kontakte Microsoft-kontorepresentanten. Hvis du vil ha teknisk støtte, kan du gå til nettstedet Kontakt Microsoft.

Avvikling av oppdateringspakker: Støtten for følgende oppdateringspakker avvikles i henhold til sluttdatoene nedenfor. Kunder må gå over til den neste tilgjengelige oppdateringspakken for fortsatt å kunne få sikkerhetsoppdateringer og ha rett til andre kundestøttealternativer.

 Oppdateringspakker som kundestøtten avvikles forIkrafttredelsesdato

Agenter for Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Service Pack 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11. oktober 2016

*OBS!  Produkter som er oppført uten en bestemt oppdateringspakke, henviser til produksjonsstartversjonen (RTM-versjonen) eller Service Pack 0 (SP0). Disse versjonene utløper siden Service Pack 1 ble utgitt 12 eller 24 måneder før utløpsdatoen for kundestøtte, basert på policyen for oppdateringspakker. For fortsatt å kunne få kundestøtte må du oppdatere RTM/SP0 til en oppdateringspakke som støttes.

Nøkkelprodukter som går over fra grunnleggende støtte til utvidet støtte: Følgende produkter går over til utvidet støtte de neste seks månedene. Utvidet støtte varer i minst fem år og omfatter sikkerhetsoppdateringer uten ekstra kostnader samt betalt kundestøtte og betalte oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte. Microsoft tar i tillegg ikke imot forespørsler om utformingsendringer eller nye funksjoner i fasen med utvidet støtte.

 Produkter som går fra grunnleggende til utvidet støtte Ikrafttredelsesdato
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13. september 2016
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11. oktober 2016

Nøkkelprodukter som kundestøtten avvikles for: Kundestøtten avvikles for følgende produkter de neste seks månedene. Det blir ingen nye sikkerhetsoppdateringer, oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte, gratis eller betalt assistert støtte eller oppdatering av teknisk innhold på nettet.

 Produkter som kundestøtten avvikles for Ikrafttredelsesdato
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9. oktober 2016
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11. oktober 2016


Informasjonen på denne siden er underlagt ansvarsfraskrivelsen og endringsvarslet for Microsoft-policy. Gå tilbake til dette nettstedet med jevne mellomrom for å se gjennom slike endringer.
 Egenskaper

Artikkel-ID: 14086 – Forrige gjennomgang: 30. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding