Feilsøke feil med svart skjerm eller tom skjerm

Gjelder: Windows 10

Vi skal se på noen ting som kan forårsake en svart eller tom skjerm: 

 • Tilkoblingsproblemer med skjermen
 • Problemer med driveroppdateringer for skjermkort
 • Problemer med nylige systemoppdateringer eller installasjoner

La oss gå gjennom noen feilsøkingstrinn og kontrollere maskinvaren og programvaren. Trinnene på denne siden kan se kompliserte ut ved første øyekast, men gjør dem i rekkefølge, trinnvis, så skal vi få deg tilbake på rett spor. Du bruker sikkermodus til mange av trinnene, fordi det starter Windows med et begrenset sett med filer og drivere for å hjelpe deg med å begrense problemene. Du kan finne ut mer om sikkermodus eller fortsette å lese, så gir vi deg detaljer når du trenger dem. 

Hvis du ser en svart eller tom skjerm før du ser påloggingsskjermen, kan du prøve følgende handlinger i rekkefølge

Handling 1: Prøv en Windows-tastesekvens for å vekke skjermen

Trykk på CapsLock- eller NumLock-tasten, og sjekk om statuslyset for tasten tennes.

Hvis statuslyset slås på:

 • Når du bruker en enhet med et tastatur koblet til den, velger du Windows-logotasten +CTRL+Skift+B. Hvis du er i nettbrettmodus, trykker du på knappene volum opp og volum ned samtidig tre ganger innen to sekunder. Hvis Windows svarer, hører du en kort pipelyd, og skjermen blinker eller dempes mens Windows prøver å oppdatere skjermen.
 • Når du bruker en stasjonær PC, velger du CTRL+Alt+Delete, velger en konto og logger på. Hvis du ikke kan logge på, velger du Start  >  På/av  > Start på nytt    skjermen. Hvis du ikke ser Start   på skjermen, trykker og holder du nede på/av-knappen på PC-en i ti sekunder for å slå den av. Trykk deretter på og slipp av/på-knappen for å slå PC-en på igjen.

Hvis ikke statuslyses aktiveres: 

Trykk og hold nede på/av-knappen på enheten i ti sekunder for å slå den av, og koble fra adapteren. Etter 30 sekunder kobler du til adapteren og starter enheten på nytt.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 2 for å kontrollere tilkoblingen mellom enheten og skjermen.

Handling 2: Kontrollere tilkoblingene

Det kan være et tilkoblingsproblem med PC-en eller skjermen. Her er noen ting du kan prøve.

Hvis du bruker en stasjonær PC:

 • Kontroller at skjermen er koblet til og slått på.
 • Koble videokabelen fra skjermen og PC-en. Koble dem deretter godt til. Når du kobler til videokabelen på nytt, beveger du musen for å se om markøren beveger seg på skjermen.
 • Prøv å bruke en hurtigtast for å øke lysstyrkenivået på skjermen (se på den øverste tastaturraden etter en funksjonstast med et lys-symbol). Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig for alle PC-er.
 • Hvis du har en TV koblet til PC-en, må du kontrollere at den er slått på og satt til inngangen for PC-en.
 • Prøv å koble til forskjellige videoutganger på PC-en. Noen ganger kan driverendringer forårsake at videoen sendes til et annet skjermkort eller en annen utgang.
 • Hvis du har et eget skjermkort installert og koblet til skjermen, kan du prøve å koble skjermen til den innebygde videoen i hovedkortet.

Hvis du bruker en bærbar PC eller et nettbrett:

 • Fjerne det midlertidig fra dokkingstasjonen hvis det er forankret. Kontroller at lokket på den bærbare datamaskinen er helt åpent etter utløsing.
 • Kontroller at den eksterne skjermen er slått på og koblet til.
 • Prøv å bruke en hurtigtast for å øke lysstyrkenivået på skjermen (se på den øverste tastaturraden etter en funksjonstast med et lys-symbol). Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig for alle PC-er.
 • Se etter skadde kabler (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), løse tilkoblinger eller feil på adaptere (f.eks. DVI til VGA). 

Hvis du bruker flere skjermer:

 • Prøv å speile video på en annen skjerm. Velg Windows-logo -tasten +P, velg et visningsalternativ, og trykk på Enter.

Hvis tilkoblingen er god og du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 3 for å fjerne antivirusprogramvare fra tredjeparter.

Handling 3: Fjerne antivirusprogramvare fra tredjeparter

Noen ganger forårsaker antivirusprogrammer fra tredjeparter svarte eller tomme skjermer. Du kan midlertidig avinstallere antivirusprogramvare fra tredjeparter for å fastslå om dette forårsaker problemet, og installere den på nytt når enheten kjører. Enheten er ikke ubeskyttet, ettersom Windows Defender Antivirus aktiveres hvis ingen annen antivirusprogramvare kjører. Få mer informasjon om Windows Sikkerhet

Slik fjerner du antivirusprogramvare fra tredjeparter:

 1. Logg på Windows med sikkermodus (du må gå til delen som heter «Fra en svart eller tom skjerm»).
 2. Velg Start   > Innstillinger  > Apper  (eller System i eldre versjoner) > Apper og funksjoner .

Åpne innstillingene for apper og funksjoner

 1. VelgNavn, og endre det til Installasjonsdato, under Sorter etter.
 2. Velg antivirusprogramvaren fra tredjeparter som du vil fjerne, og velg Avinstaller, og vent på at den fjernes. 
 3. Start enheten på nytt.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 4 for å foreta en ren oppstart.

Handling 4: Foreta en ren oppstart 

Når du bruker en normal oppstartsprosess for Windows, starter flere programmer og tjenester automatisk og kjører i bakgrunnen. Dette omfatter grunnleggende systemprosesser, antivirusprogramvare, systemverktøyprogrammer og annen programvare som er installert. Noen ganger kan et bakgrunnsprogram forårsake skjermproblemer, men en ren oppstart starter Windows med et minimalt antall drivere og oppstartsprogrammer, slik at du kan feilsøke problemer med programvarekompatibilitet.

Slik tester du programvarekompatibilitet:

 1. Foreta en ren oppstart i Windows.
 2. Kontroller skjermen. Hvis det ikke er svart eller tomt når du er i et rent oppstartsmiljø, følger du fremgangsmåten i Slik foretar du en ren oppstart i Windows. Du må gå til delen som heter «Slik fastslår du hva som forårsaker problemet etter at du har foretatt en ren oppstart». Ved å slå ett og ett oppstartsprogram eller -tjeneste, av og på systematisk, og starte enheten på nytt etter hver av dem, kan du finne ut om et oppstartsprogram eller en oppstartstjeneste forårsaker problemet.
 3. Når du er ferdig med å feilsøke, følger du fremgangsmåten i delen som heter «Tilbakestille datamaskinen for å starte normalt» i Slik foretar du en ren oppstart i Windows.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm når du har utført en ren oppstart, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 5 for å finne ut om grafikkortet støttes i Windows 10.

Handling 5: Kontroller at Windows 10 støtter grafikkortet

Den beste måten å avgjøre om det er et problem med grafikkortet på er å gå til nettstedet for produsenten av grafikkortet, og se etter den nyeste og mest kompatible grafikkortdriveren for Windows 10.

Hvis du kom til påloggingsskjermen, men skjermen ble svart eller tom, kan du prøve følgende handlinger i rekkefølge.

Handling 1: Prøv en Windows-tastesekvens for å vekke skjermen.

Hvis du bruker en enhet med et tastatur koblet til den, velger du Windows-logotasten  +CTRL+Skift+B. Hvis du er i nettbrettmodus, trykker du på knappene volum opp og volum ned samtidig tre ganger innen to sekunder. Hvis Windows svarer, hører du en kort pipelyd, og skjermen blinker eller dempes mens Windows prøver å oppdatere skjermen.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 2 og se om du kan åpne Oppgavebehandling for å starte Windows Utforsker på nytt.

Handling 2: Prøv å åpne Oppgavebehandling for å starte Windows Utforsker på nytt

Hvis det finnes innhold eller en markør på den svarte eller tomme skjermen, kan du prøve å starte Windows Utforsker-prosessen på nytt. 

Slik åpner du Oppgavebehandling og starter Windows Utforsker på nytt:

 1. Velg CTRL+Alt+Delete, og velg Oppgavebehandling.
 2. Søk etter Windows Utforsker under Prosesser-fanen. Høyreklikk på Windows Utforsker, og velge Start på nytt.
 3. Hvis dette ikke fungerte, velger du Fil øverst til venstre i Oppgavebehandling, og velg Kjør ny oppgave. Skriv inn explorer.exe, og velg deretter OK.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjer, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 3 for å rulle tilbake driveren for skjermkortet.

Handling 3: Rulle tilbake driveren for skjermkortet

Hvis du ser en svart eller tom skjerm etter en oppdatering, og Windows fungerte på riktig måte før dette, er det mulig at driveren for skjermkortet forårsaker skjermproblemet.

Slik ruller du tilbake driveren for skjermkortet:

 1. Logg på Windows med sikkermodus (du må gå til delen som heter «Fra en svart eller tom skjerm»).
 2. Skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg den fra resultatene.
 3. Finn Skjermkort, velg pilen for å utvide det, og høyreklikk på elementet under det, og velg Egenskaper.
 4. Velg Driver-fanen, og velg Rulle driver tilbake > Ja.
 5. Slå enheten av, og deretter på igjen.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 4 for å avinstallere driveren for skjermkortet.

Handling 4: Avinstallere driveren for skjermkortet

Driveroppdateringer for Windows 10 og mange enheter (for eksempel nettverkskort, skjermer, skrivere og grafikkort) installeres automatisk når du oppdaterer Windows 10. Det er sannsynlig at du allerede har den nyeste driveren, men hvis du ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve å avinstallere driveren for å finne ut om det forårsaker problemet med skjermen.

Slik avinstallerer du driveren for skjermkortet:

 1. Start PC-en i sikkermodus. Dette er nødvendig før du avinstallerer driveren for skjermkortet.
 2. Skriv inn Enhetsbehandling, i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg den fra resultatene.
 3. Finn Skjermkort, velg pilen for å utvide det, og høyreklikk på elementet under det, og velg Egenskaper.
 4. Velg Driver-fanen, og velg Avinstaller Enhet.
 5. Velg OK.
 6. Slå enheten av, og slå den på igjen.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 5 for å fjerne antivirusprogramvare fra tredjeparter.

Handling 5: Fjerne antivirusprogramvare fra tredjeparter

Noen ganger forårsaker antivirusprogrammer fra tredjeparter svarte eller tomme skjermer. Du kan midlertidig avinstallere antivirusprogramvare fra tredjeparter for å fastslå om dette forårsaker problemet, og installere den på nytt når enheten kjører. Enheten er ikke ubeskyttet, ettersom Windows Defender Antivirus aktiveres når ingen annen antivirusprogramvare kjører. Få mer informasjon om Windows Sikkerhet

Slik fjerner du antivirusprogramvare fra tredjeparter:

 1. Start PC-en i sikkermodus før du fjerner antivirusprogramvare fra tredjeparter.
 2. Når enheten er i sikkermodus, velger du Start > Innstillinger  > Apper  (eller System i eldre versjoner)  > Apper og funksjoner .

Åpne innstillingene for apper og funksjoner

 1. VelgNavn, og endre det til Installasjonsdato, under Sorter etter.
 2. Velg antivirusprogramvaren fra tredjeparter som du vil fjerne, og velg Avinstaller, og vent på at den fjernes.
 3. Start enheten på nytt.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 6 for å gjenopprette enheten til et tidligere punkt ved hjelp av Systemgjenoppretting.

Handling 6: Bruke systemgjenoppretting

Bruk Systemgjenoppretting til å gjenopprette Windows til et tidligere tidspunkt. Dette kalles et gjenopprettingspunkt. Systemgjenoppretting endrer ikke de personlige filene dine, men du risikerer å miste apper og drivere som har blitt installert nylig. Gjenopprettingspunkter opprettes når du installerer en ny app, driver eller oppdatering, eller når du oppretter et systemgjenopprettingspunkt manuelt. Hvis du vil vite hvordan du bruker Systemgjenoppretting, kan du se delen som heter «Gjenopprette fra et systemgjenopprettingspunkt» i Gjenopprettingsalternativer i Windows 10.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 7 for å avinstallere nylige oppdateringer.

Handling 7: Avinstallere nylige oppdateringer

Hvis du nylig har installert en oppdatering, kan du avinstallere oppdateringen og se om dette løser problemet. 

Slik avinstallerer du nylige oppdateringer:

 1. Start PC-en i sikkermodus før du avinstallerer en nylig oppdatering.
 2. Velg Start  >Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Windows Update  (deretter Avanserte alternativer for eldre versjoner) > Vis oppdateringsloggen  > Avinstaller oppdateringer.

  Vis oppdateringsloggen

   
 1. Velg oppdateringen du vil fjerne, og velg Avinstaller. Vær oppmerksom på at enkelte oppdateringer er nødvendige og ikke kan avinstalleres.

Hvis du fremdeles ser en svart eller tom skjerm, kan du følge fremgangsmåten i Handling 8 for foreta en ren oppstart.

Handling 8: Foreta en ren oppstart.

Når du bruker en normal oppstartsprosess for Windows, starter flere programmer og tjenester automatisk og kjører i bakgrunnen. Dette omfatter grunnleggende systemprosesser, antivirusprogramvare, systemverktøyprogrammer og annen programvare som er installert. Noen ganger kan et bakgrunnsprogram forårsake skjermproblemer, men en ren oppstart starter Windows med et minimalt antall drivere og oppstartsprogrammer, slik at du kan feilsøke problemer med programvarekompatibilitet.

Slik tester du programvarekompatibilitet:

 1. Foreta en ren oppstart i Windows.
 2. Kontroller skjermene. Hvis de er i orden når enheten er i et rent oppstartsmiljø, følger du fremgangsmåten i Slik foretar du en ren oppstart i Windows. Du må gå til delen som heter «Slik fastslår du hva som forårsaker problemet etter at du har foretatt en ren oppstart». Ved å slå ett og ett oppstartsprogram eller -tjeneste av og på, og starte enheten på nytt etter hver av dem, kan du finne ut om et oppstartsprogram eller en oppstartstjeneste forårsaker problemet.
 3. Når du er ferdig med å feilsøke, følger du fremgangsmåten i delen som heter «Tilbakestille datamaskinen for å starte normalt» i Slik foretar du en ren oppstart i Windows.

Hvis du startet enheten på nytt, og du nå ser prikker som flytter seg i en liten sirkel på skjermen som er svart eller en annen farge, så trenger du ikke bekymre deg. Dette betyr ofte at oppdateringene er fullført. I så fall kan du ikke gjøre annet enn å vente.

Hvis disse prikkene forblir på skjermen i lengre tid etter en oppdatering, kan det imidlertid hende du har inkompatible eller ikke-samsvarende grafikkort eller drivere. Prøv handlingene nedenfor i rekkefølge.

Handling 1: Start enheten på nytt

Hvis indikatorlyset på harddisken er av, noe som betyr at det ikke er noen aktivitet på harddisken, starter du enheten på nytt.

Hvis omstarten ikke fungerer, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 2 for å koble fra alt unødvendig USB-utstyr.

Handling 2: Koble fra unødvendig USB-utstyr

Noen ganger kan eksterne enheter forårsake skjermproblemer. Prøv å koble fra alle unødvendige enheter, og trykk og hold nede av/på-knappen på enheten i ti sekunder for å slå den av. Trykk og slipp av/på-knappen på nytt for å slå den på igjen.

Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve fremgangsmåten i Handling 3.

Handling 3: Finn ut mer om hvordan du feilsøker Windows Update-problemer

Du finner mer hjelp til Windows Update-feil og andre problemer i følgende artikler: