Feilsøke problemer med svart skjerm

Hvis du får en svart skjerm på PC-en etter oppgradering til Windows 10, kan du prøve feilsøkingstrinnene nedenfor.

Er du logget på Windows 10?

Er du logget på Windows 10?

Svart skjerm og ikke logget på Windows 10
Hvis du får en svart skjerm på PC-en etter oppgradering til Windows 10 og du ikke har logget på ennå, kan du prøve følgende trinn: 
 
Kontrollere tilkoblingene
Starte PC-en i sikkermodus


Bruke en gjenopprettingsstasjon
Slik starter du PC-en i sikkermodus ved hjelp av en gjenopprettingsstasjon:

 1. Sjekk at PC-en er slått av. Koble gjenopprettingsstasjonen til PC-en og slå den deretter på.
 2. Velg Feilsøking > Avanserte alternativer > Oppstartsinnstillinger > Start på nytt på skjermen Velg et alternativ.
 3. Etter at PC-en er startet på nytt, velger du 5 eller F5 for å starte PC-en i Sikkermodus med nettverkstilkobling. Hvis PC-en ikke starter i sikkermodus med nettverkstilkobling, prøver du trinn 1 og 2 på nytt, og når PC-en starter på nytt, velger du 3 eller F3, Aktiver video med lav oppløsning.
 4. Når PC-en er i sikkermodus, åpner du Enhetsbehandling ved å skrive inn enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og deretter velger du Enhetsbehandling og pilen for å utvide Skjermkort.
  1. Hvis du ser to elementer under Skjermkort:
   1. Høyreklikk skjermkortet som er lagt til (for eksempel Intel HD 4000 eller AMD Radeon HD 4200), og velg deretter Deaktiver > Ja. For å se om det fungerte slår du av PC-en, kobler fra gjenopprettingsstasjonen og slår på PC-en på nytt.
   2. Hvis det ikke fungerte, starter du PC-en på nytt i sikkermodus (se trinn 1–3), går tilbake til Skjermkort-delen i Enhetsbehandling, aktiverer skjermkortet og deaktiver deretter det andre skjermkortet.
  2. Hvis du ser ett element under Skjermkort, ruller du tilbake driveren eller avinstallerer skjermkortet.
   1. Du ruller tilbake driveren ved å åpne Enhetsbehandling og velge pilen for å utvide Skjermkort. Under Skjermkort høyreklikker du elementet og velger Egenskaper. Velg Driver-fanen, og velg deretter Rull driver tilbake > Ja.
   2. For å avinstallere skjermkortet åpner du Enhetsbehandling og velger pilen for å utvide Skjermkort. Under Skjermkort høyreklikker du elementet og velger Egenskaper. Velg Driver-fanen, og velg Avinstaller > OK.
 5. Slå av PC-en, koble fra gjenopprettingsstasjonen, og slå på PC-en på nytt.
Bruke installasjonsmedier
Slik starter du PC-en i sikkermodus ved hjelp av installasjonsmedier:

 1. Gå til nettstedet for nedlasting av Microsoft-programvare på en PC som fungerer, og opprett et installasjonsmedium for Windows 10.
 2. Sett inn installasjonsmediet du opprettet, og start deretter PC-en på nytt.
 3. Velg Reparer datamaskinen på Installer Windows-skjermen. (Hvis du ikke ser denne skjermen, kan det være at PC-en ikke er konfigurert til å starte opp fra en stasjon. Se etter informasjon på nettstedet til PC-produsenten om hvordan du starter opp fra medier, og prøv deretter på nytt.)
 4. Velg Feilsøking på skjermbildet Velg et alternativ. Du kan bruke sikkermodus derfra. Velg > Avanserte alternativer > Oppstartsinnstillinger > Start på nytt.
 5. Etter at PC-en er startet på nytt, velger du 5 eller F5 for å starte PC-en i Sikkermodus med nettverkstilkobling. Hvis PC-en ikke starter i sikkermodus med nettverkstilkobling, prøver du trinn 2–4 på nytt, og når PC-en starter på nytt, velger du 3 eller F3 for å aktivere video med lav oppløsning.
 6. Når PC-en er i sikkermodus, åpner du Enhetsbehandling ved å skrive inn enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og deretter velger du Enhetsbehandling og pilen for å utvide Skjermkort.
  1. Hvis du ser to elementer under skjermkort:
   1. Høyreklikk skjermkortet som er lagt til (for eksempel Intel HD 4000 eller AMD Radeon HD 4200), og velg deretter Deaktiver > Ja. For å se om det fungerte slår du av PC-en, kobler fra installasjonsmediet og slår på PC-en på nytt.
   2. Hvis det ikke fungerte, starter du PC-en på nytt i sikkermodus (se trinn 2–5), går tilbake til Skjermkort-delen i Enhetsbehandling, aktiverer skjermkortet og deaktiver deretter det andre skjermkortet.
  2. Hvis du ser ett element under Skjermkort, ruller du tilbake driveren eller avinstallerer skjermkortet.
   1. Du ruller tilbake driveren ved å åpne Enhetsbehandling og velge pilen for å utvide Skjermkort. Under Skjermkort høyreklikker du elementet og velger Egenskaper. Velg Driver-fanen, og velg deretter Rull driver tilbake > Ja.
   2. For å avinstallere skjermkortet åpner du Enhetsbehandling og velger pilen for å utvide Skjermkort. Under Skjermkort høyreklikker du elementet og velger Egenskaper. Velg Driver-fanen, og velg Avinstaller > OK.
 7. Slå av PC-en, koble fra installasjonsmediet, og slå på PC-en på nytt.

Svart skjerm og logget på Windows 10

Hvis du får en svart skjerm på PC-en etter at du har logget på Windows 10, kan du prøve følgende trinn:

Koble fra de eksterne enhetene
Prøv å aktivere skjermen
Feilsøke i sikkermodus Har du fortsatt problemer?
Du kan kontakte kundestøtte på 1 800-642-7676 eller på https://support.microsoft.com/contactus.
Egenskaper

Artikkel-ID: 14106 – Forrige gjennomgang: 16. des. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding