Bruke Cortana i bilen med Windows 10 Mobile

Når du har Cortana med deg i bilen, er den personlige assistenten din alltid klar til å hjelpe. Par Windows 10 Mobile telefonen med det håndfrie Bluetooth-systemet i bilen for å få alt konfigurert, og spør deretter Cortana om hva du vil.

 1. Par telefonen med den håndfrie systemet i bilen. (For din egen og andres sikkerhet må du ikke gjøre dette mens du kjører.)
 2. Velg Tillat i meldingsboksen Tillate nedlasting av kontakter? som vises på telefonen, for å laste ned kontaktene til det håndfrie Bluetooth-systemet i bilen.

  Når kontaktlisten er lastet ned til bilen, inneholder listen et spesialnummer til en kontakt kalt Cortana. Denne kontakten vises ikke på telefonen.
 3. Gjør ett av følgende avhengig av det håndfrie systemet i bilen og hvordan det virker:
  • Trykk talestyringsknappen på rattet i bilen, og si deretter Ring Cortana når du får beskjed.
  • Trykk deretter kontakten kalt Cortana i kontaktlisten på skjermen for det håndfrie systemet for å starte Cortana på telefonen.
  • Bilen ringer nummeret som starter Cortana.

 4. Spør Cortana om hva du vil.

  Du kan spørre om restauranter i nærheten, bensinstasjoner, kinoer eller alt mulig annet.Egenskaper

Artikkel-ID: 14171 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding