Gjøre det enklere å se datamaskinen

Hvis du av og til har problemer med å se elementer på skjermen i Windows, kan du justere innstillingene for å gjøre tekst og bilder på skjermen større, forbedre kontrasten mellom elementer på skjermen og høre skjermteksten lest høyt.

Du kan justere mange av disse innstillingene på siden Gjør det enklere å se datamaskinen i Hjelpemiddelsenter. Hvis du vil ha informasjon om andre innstillinger, kan du se Få best mulig visning på skjermen.

 1. Åpne siden Gjør det enklere å se datamaskinen ved å klikke Start-knappen
  Bilde av startknappen
  og klikke Kontrollpanel, Hjelpemiddel, Hjelpemiddelsenter og deretter Gjør det enklere å se datamaskinen
 2. Velg alternativene du vil bruke:
  • Velg et høykontrasttema. Med dette alternativet kan du angi et fargevalg med høy kontrast som øker fargekontrasten for en del av teksten og bildene på dataskjermen, slik at disse elementene skiller seg ut og blir enklere å identifisere.
  • Slå høykontrast på eller av med venstre Alt + venstre Skift + Print Screen. Med dette alternativet kan du slå av eller på et høykontrasttema ved å trykke tastene venstre Alt + venstre Skift + Print Screen.
  • Slå på skjermleseren. Med dette alternativet kjøres skjermleseren når du logger på datamaskinen. Skjermleseren leser skjermteksten høyt og beskriver enkelte hendelser (for eksempel feilmeldinger) som skjer mens du bruker datamaskinen.
  • Slå på lydbeskrivelse. Med dette alternativet kjøres lydbeskrivelser når du logger på datamaskinen. Lydbeskrivelser beskriver hva som skjer i videoer.
  • Endre størrelsen på tekst og ikoner. Med dette alternativet kan du gjøre teksten og andre elementer på skjermen større, slik at det er lettere å se dem.
  • Slå på forstørrelsesprogram. Med dette alternativet kjøres forstørrelsesprogrammet når du logger på datamaskinen. Forstørrelsesprogrammet forstørrer den delen av skjermen der musen peker og kan være spesielt nyttig for å vise objekter som er vanskelige å se.
  • Juster vindusrammenes farge og gjennomsiktighet. Med dette alternativet kan du endre utseendet på vindusrammer, slik at det blir enklere å se dem.
  • Finjuster skjermeffekter. Med dette alternativet kan du tilpasse hvordan enkelte elementer vises på skrivebordet.
  • Gjør fokusfirkanten tykkere. Dette alternativet gjør firkanten rundt det valgte elementet i dialogbokser tykkere, slik at det blir enklere å se det.
  • Angi tykkelsen på den blinkende markøren. Med dette alternativet kan du gjøre den blinkende markøren i dialogbokser og programmer tykkere og enklere å se.
  • Slå av alle unødvendige animasjoner. Dette alternativet deaktiverer animasjonseffekter, for eksempel toningseffekter, når vinduer og andre elementer lukkes.
  • Fjern bakgrunnsbilder. Dette alternativet deaktiverer alt uviktig, overlappet innhold og bakgrunnsbilder for å gjøre det lettere å se skjermen.


Egenskaper

Artikkel-ID: 14207 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding