Bruke Talegjenkjenning i Windows

Windows 8.1 og Windows RT 8.1


Se denne videoen om hvordan du bruker Talegjenkjenning for å finne frem på PC-en. (Hvis du vil se undertekster, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede
Lukk
.)
 


Se denne videoen om hvordan du bruker diktering med Talegjenkjenning. (Hvis du vil se undertekster, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede
Lukk
.)

 

Windows Talegjenkjenning gjør det valgfritt å bruke et tastatur og en mus. Du kan også kontrollere PCen med stemmen og i stedet diktere tekst.

 
Konfigurere Talegjenkjenning
Bruke Talegjenkjenning
Kontrollere PC-en med Talegjenkjenning
Diktering
Taster på tastaturet
Skilletegn og spesialtegn
Windows-kommandoer
Arbeide med vinduer og apper
Trykke eller klikke hvor som helst på skjermen


Windows 7

Du kan bruke stemmen til å kontrollere datamaskinen. Du kan si kommandoer som datamaskinen reagerer på, og du kan diktere tekst til datamaskinen.

Før du begynner å bruke talegjenkjenning, må du konfigurere datamaskinen for Windows Talegjenkjenning. Det finnes tre trinn for å konfigurere Talegjenkjenning: konfigurere mikrofonen, lære å snakke til datamaskinen, og lære opp datamaskinen til å forstå tale.

Før du begynner, kontroller du at mikrofonen er koblet til datamaskinen.

Konfigurere mikrofonen
Lære deg hvordan du snakker til datamaskinen
Lære datamaskinen å gjenkjenne stemmen din


Egenskaper

Artikkel-ID: 14213 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding