Speile til en trådløs skjerm med Miracast

Miracast er en trådløs teknologi du kan bruke til å speile skjermbildet på PC-en til TV-er, projektorer og strømmingsbaserte mediespillere som også støtter Miracast. Du kan også bruke den til å dele det du holder på med på PC-en, vise lysbilder eller til og med spille favorittspillet ditt på en større skjerm.

Sørg for at enhetene dine er klare

Hvis PC-en ble levert med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 og den trådløse skjermen støtter Miracast, er du klar til å legge til den trådløse skjermen på PC-en for å fullføre tilkoblingen og starte speilingen.

Hvis du imidlertid oppdaterte PC-en fra en eldre versjon av Windows, må du sørge for at PC-en støtter Miracast og er klar for speiling. Hvis skjermen du skal speile til, ikke støtter Miracast, må du konfigurere skjermen ved å legge til en ekstra maskinvaredel før du kan begynne å speile.
Slik gjør du en oppgradert PC klar for speiling
Slik konfigurerer du en skjerm som ikke allerede støtter Miracast


Legg til skjermen for å fullføre tilkoblingen

Når PCen og skjermen er klar for projisering, må du legge til den trådløse skjermen på PCen. Begge enhetene må være innenfor rekkevidde, noe som vanligvis betyr at de må være i samme rom.

Slik legger du til en trådløs skjerm på PC-en

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Enheter.)
 2. Trykk eller klikk Speil, og trykk eller klikk deretter Legg til en trådløs skjerm.
 3. Velg den trådløse skjermen i listen over enheter som er funnet, og følg instruksjonene på skjermen.

Projisere skjermen til en trådløs skjerm

Når du har lagt til den trådløse skjermen på PC-en, kan du speile skjermbildet til den og endre hva du ser på hver skjerm.

Slik speiler du skjermen

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Enheter.)
 2. Trykk eller klikk Speil, og trykk eller klikk deretter den trådløse skjermen du vil bruke.

Slik velger du hva du vil vise på hver skjerm

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Enheter.)
 2. Trykk eller klikk Speil, og velg deretter ett av disse alternativene:
  • Bare PC-skjerm. Du vil se alt på PC-en. (Hvis du er koblet til en trådløs projektor, endres dette alternativet til Koble fra.)
  • Dupliser. Du vil se det samme på begge skjermene.
  • Utvid. Alt vises fordelt på begge skjermene, og du kan dra og flytte elementer mellom dem.
  • Bare ekstra skjerm. Du vil se alt på den tilkoblede skjermen. Den andre skjermen er tom.

Slik kobler du fra en trådløs skjerm

Hvis du flytter PC-en utenfor rekkevidden til den trådløse skjermen (f.eks. til et annet rom), eller hvis du setter PC-en i hvile- eller dvalemodus, brytes tilkoblingen mellom de to enhetene. Du kan også koble fra den trådløse skjermen manuelt.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Enheter.)
 2. Trykk eller klikk Speil, og trykk eller klikk deretter Koble fra.

Løse problemer

Du kan løse mange problemer ved å installere de nyeste driverne for PC-en og den nyeste fastvaren for den trådløse skjermen eller Miracast-adapteren. Du kan oppdatere fastvaren på den trådløse skjermen eller adapteren ved å gå til kundestøttesiden på nettstedet til produsenten, søke etter den spesifikke enheten og følge instruksjonene for å laste ned og installere fastvaren. Du kan også se i Windows Store om det finnes en app fra produsenten av den trådløse skjermen eller Miracast-adapteren som oppdaterer fastvaren.

Her er noen flere trinn du kan prøve hvis det oppstår problemer.

Hvis du ikke kan legge til eller koble til den trådløse skjermen
Hvis teksten på skjermen er utydelig eller bildene er hakkete
Hvis lyden fortsatt spilles av på PC-en


Egenskaper

Artikkel-ID: 15053 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding