Brenne og rippe CD-er

Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra PC-en til en tom CD eller DVD, kalles det «brenning». Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra en CD eller DVD til PC-en, kalles det «ripping». Du kan bruke Windows Media Player til å gjøre begge deler.

Brenne CD-er (eller data-DVD-er)

Forskjellige plater du kan brenne
Hva du trenger
Brenne en musikk-CD (eller en data-CD eller data-DVD)


Rippe CDer

Når du ripper musikk fra en CD, kopierer du sanger fra en musikk-CD til PCen. Under rippingen komprimerer Player hver sang og lagrer den på disken som en Windows Media Audio (WMA)-, WAV- eller MP3-fil.

Rippede filer lagres automatisk i Musikk-mappen, men du kan endre plasseringen ved hjelp av alternativene i fanen Rippeinnstillinger.

Rippe musikk fra en CD
Legge til eller redigere medieinformasjon etter ripping
Endre innstillinger for ripping av musikk
Egenskaper

Artikkel-ID: 15062 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Microsoft Windows Media Player, Windows 7, Windows 8.1

Tilbakemelding