Endre TCP/IP-innstillinger

TCP/IP definerer hvordan PC-en kommuniserer med andre PC-er.

For å gjøre det enklere å administrere TCP/IP-innstillingene anbefaler vi at du bruker automatisk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP tilordner IP (Internet Protocol)-adresser til datamaskinene i nettverket ditt automatisk (hvis nettverket støtter dette). Når du bruker DHCP, trenger du ikke å endre TCP/IP-innstillingene hvis du flytter datamaskinen til et annet sted, og du slipper å konfigurere TCP/IP-innstillinger som for eksempel domenenavnsystem (DNS) og Windows Internet Name Service (WINS) manuelt. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere DHCP eller endre andre TCP/IP-innstillinger:

 1. Gjør ett av følgende:
  • I Windows 10: legg inn Vis nettverkstilkoblinger i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter Vis nettverkstilkoblinger øverst på listen.
  • I Windows 8.1: velg Start-knappen, begynn å skrive inn Vis nettverkstilkoblinger, og velg deretter Vis nettverkstilkoblinger på listen.
  • I Windows 7: åpne Nettverkstilkoblinger ved å velge Start-knappen etterfulgt av Kontrollpanel. Skriv inn kort i søkefeltet, og velg deretter Vis nettverkstilkoblinger under Nettverks- og delingssenter.
 2. Høyreklikk koblingen du vil endre, og velg deretter Egenskaper. Bekreft eller legg inn administratorpassordet hvis du blir bedt om dette.
 3. Velg Nettverk-fanen. Under Denne tilkoblingen bruker følgende elementer velger du enten Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). Velg deretter Egenskaper.
 4. For å angi IPv4 IP-adresseinnstillinger gjør du ett av følgende:
  • Hvis IP-innstillingene skal hentes automatisk med DHCP, velger du Motta IP-adresse automatisk etterfulgt av OK.
  • Hvis du vil angi en IP-adresse, velger du Bruk følgende IP-adresse, og legger inn IP-adresseinnstillingene i boksene IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway.
 5. For å angi IPv6 IP-adresseinnstillinger gjør du ett av følgende:
  • Hvis IP-innstillingene skal hentes automatisk med DHCP, velger du Motta IPv6-adresse automatisk etterfulgt av OK.
  • Hvis du vil angi en IP-adresse, velger du Bruk følgende IPv6-adresse, og legger inn IP-adresseinnstillingene i boksene IPv6-adresse, Prefikslengde for delnett og Standard gateway.
 6. For å angi innstillinger for DNS-tjeneradresse gjør du ett av følgende:
  • Hvis DNS-tjeneradressen skal hentes automatisk med DHCP, velger du Motta DNS-tjeneradresse automatisk etterfulgt av OK.
  • Hvis du vil angi en DNS-tjeneradresse, velger duBruk følgende DNS-tjeneradresser, og legger inn adressene til den primære og sekundære DNS-tjeneren i boksene Foretrukket DNS-tjener og Alternativ DNS-tjener.
 7. Velg Avansert hvis du vil endre avanserte DNS-, WINS- og IP-innstillinger.


Egenskaper

Artikkel-ID: 15089 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)