Endre TCP/IP-innstillinger

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP definerer hvordan PC-en kommuniserer med andre PC-er.

For å gjøre det enklere å administrere TCP/IP-innstillingene anbefaler vi at du bruker automatisk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP tilordner IP (Internet Protocol)-adresser til datamaskinene i nettverket ditt automatisk (hvis nettverket støtter dette). Når du bruker DHCP, trenger du ikke å endre TCP/IP-innstillingene hvis du flytter PC-en til et annet sted, og du slipper å konfigurere TCP/IP-innstillinger som for eksempel domenenavnsystem (DNS) og Windows Internet Name Service (WINS) manuelt.

Windows 10


Slik aktiverer du DHCP eller endrer andre TCP/IP-innstillinger

 1. Velg Start  og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett .
 2. Gjør ett av følgende:
  • For et Wi-Fi-nettverk velger du Wi-Fi > Administrere kjente nettverk. Velg nettverket du vil endre innstillingene for, og velg deretter Egenskaper.
  • For et Ethernet-nettverk velger du Ethernet og deretter Ethernet-nettverket du er tilkoblet. 
 3. Under IP-tilordning velger du Rediger.
 4. Under Rediger IP-innstillinger velger du Automatisk (DHCP) eller Manuell.
  • Når du velger Automatisk (DHCP), angis innstillingene for IP-adresse og DNS-serveradresse automatisk av ruteren eller andre tilgangspunkter (anbefales).
  • Når du velger Manuell, kan du manuelt angi innstillingene for IP-adresse og DNS-serveradresse.
 5. Når du er ferdig, velger du Lagre.