Produkter som kundestøtten avvikles for i først halvdel av 2014

Listen nedenfor inneholder noen av produktene som kundestøtten avvikles for fra og med januar 2014 og de neste seks månedene. Hvis du vil se en fullstendig liste over Microsoft-produkter og livssyklusperiodene for dem, kan du søke i produktdatabasen for kundestøttelivssyklus.

Hvis du har spørsmål om kundestøtte for et produkt, kan du kontakte Microsoft-kontorepresentanten. Hvis du vil ha teknisk støtte, kan du gå til nettstedet Kontakt Microsoft.

Oppdateringspakker som avvikles: Kundestøtte for følgende oppdateringspakker avvikles de neste seks månedene. Kunder må gå over til den neste tilgjengelige oppdateringspakken for fortsatt å kunne få sikkerhetsoppdateringer og ha rett til andre kundestøttealternativer.

 Oppdateringspakker som avviklesIkrafttredelsesdato 
Dynamics C5 2010 Service Pack 1
Dynamics GP 2010 Service Pack 2
Dynamics POS 2009 Service Pack 1
Kundestøtten avvikles 8. juli 2014
 Exchange Server 2010 Service Pack 2Kundestøtten avvikles 8. april 2014
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 2
Kundestøtten avvikles 8. april 2014
  

Nøkkelprodukter som går over fra grunnleggende støtte til utvidet støtte: Følgende produkter går over til utvidet støtte de neste seks månedene. Utvidet støtte varer i fem år og omfatter sikkerhetsoppdateringer uten ekstra kostnader samt betalt hurtigreparasjonsstøtte. Microsoft tar i tillegg ikke imot forespørsler om utformingsendringer eller nye funksjoner i fasen med utvidet støtte.

 Produkter som går over til utvidet støtte Ikrafttredelsesdato
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Grunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Grunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
 Dynamics POS 2009Grunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
 Forefront Endpoint Protection 2010Grunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
Forefront Server Security Management ConsoleGrunnleggende støtte avvikles 8. april 2014
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupGrunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Grunnleggende støtte avvikles 8. juli 2014
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Grunnleggende støtte avvikles 8. april 2014
Windows Embedded POSReady 2009Grunnleggende støtte avvikles 8. april 2014
  


Nøkkelprodukter som går over fra utvidet støtte til avviklet kundestøtte: Kundestøtten avvikles for følgende produkter de neste seks månedene. Det blir ingen nye sikkerhetsoppdateringer, hurtigreparasjoner som ikke er sikkerhetsrelaterte, gratis eller betalt assistert støtte eller oppdatering av teknisk innhold på nettet.

Produkter som kundestøtten avvikles forIkrafttredelsesdato
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Kundestøtten avvikles 8. juli 2014
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Kundestøtten avvikles 8. april 2014
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Kundestøtten avvikles 8. april 2014
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Office XP Web Components in Office 2003Kundestøtten avvikles 8. april 2014
 SharePoint Portal Server 2003Kundestøtten avvikles 8. april 2014
 Windows Fundamentals for eldre PC-erKundestøtten avvikles 8. april 2014
 Windows SharePoint Services 2.0Kundestøtten avvikles 8. april 2014
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Kundestøtten avvikles 8. april 2014


Informasjonen på denne siden er underlagt ansvarsfraskrivelsen og endringsvarslet for Microsoft-policy. Gå tilbake til dette nettstedet med jevne mellomrom for å se gjennom slike endringer.

Egenskaper

Artikkel-ID: 15345 – Forrige gjennomgang: 26. jul. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding