Bruke fullskjermvisning i Microsoft Internet Explorer

Sammendrag

Internet Explorer inneholder en funksjon for fullskjermvisning, som gir deg tilgang til bare websider. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker funksjonen for fullskjermvisning i Internet Explorer.

Mer informasjon

Når du kjører Internet Explorer i fullskjermvisning, vises ikke tittellinjen, menyer, verktøylinjer og statuslinjen i Internet Explorer, og den kjører i modus for full skjerm. Windows 95-oppgavelinjen vises ikke, men du kan bytte til andre programmer som kjører ved å trykke ALT+TAB eller CTRL+ALT+DEL. Siden Internet Explorer kjører i modus for full skjerm, får du ikke tilgang til Windows 95-oppgavelinjen før du avslutter Internet Explorer.

Starte Internet Explorer i fullskjermvisning

Start Internet Explorer i fullskjermvisning ved å klikke Start, klikke Kjør, skrive følgende kommando i Åpne-boksen, og deretter klikke OK:
iexplore -k side
side er webadressen til websiden du vil vise når Internet Explorer starter. Hvis du ikke angir en webside i Åpne-boksen, åpnes Internet Explorer med startsiden din. Vær oppmerksom på at websiden du angir, kan være en webside på Internett, på datamaskinen din eller på en annen datamaskin i nettverket.

Start Internet Explorer i fullskjermvisning og med Microsofts webområde ved å klikke Start, klikke Kjør og deretter skrive inn iexplore -k www.microsoft.com i Åpne-boksen.

Start Internet Explorer i fullskjermvisning og med websiden Example.htm, som er plassert i mappen Mine dokumenter på datamaskinen, ved å klikke Start, klikke Kjør og deretter skrive inn iexplore -k c:\mine dokumenter\example.htm i Åpne-boksen.

Start Internet Explorer i fullskjermvisning og med websiden Example.htm, som er plassert på en annen datamaskin i nettverket, ved å klikke Start, klikke Kjør og deretter skrive inn iexplore -k \\server\delt\example.htm i Åpne-boksen, der server og delt er nettverksserveren og det delte området som websiden er plassert på.

Avslutte Internet Explorer

Avslutt Internet Explorer i fullskjermvisning ved å trykke ALT+F4. Vær oppmerksom på at du ikke kan avslutte fullskjermvisning uten å avslutte Internet Explorer.

Hurtigtaster for fullskjermvisning


Tastekombinasjon Funksjon
-----------------------------------------------------------
CTRL+A Velg alle (redigering)
CTRL+B Ordne favoritter
CTRL+C Kopier (redigering)
CTRL+F Søk (på gjeldende side)
CTRL+H Vis loggmappe
CTRL+L Åpne dialogboksen Plassering
CTRL+N Nytt vindu (åpnes i ikke-fullskjermvisning)
CTRL+O Åpne dialogboksen Plassering (samme som CTRL+L)
CTRL+P Skriv ut
CTRL+R Oppdater
CTRL+S Lagre
CTRL+V Lim inn (redigering)
CTRL+W Lukk (samme som ALT+F4)
CTRL+X Klipp ut (redigering)
ALT+F4 Lukk
ALT+VENSTREPIL Tilbake
ALT+HØYREPIL Frem
ESC Stopp
F5 Oppdater
Egenskaper

Artikkel-ID: 154780 – Forrige gjennomgang: 5. feb. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding