Uansett om du skriver brev eller gjør tallberegninger, er det stort sett tastaturet du bruker for å legge inn informasjon i datamaskinen. Men visste du at tastaturet også kan brukes til å styre datamaskinen? Ved å lære deg noen få enkle tastaturkommandoer (instruksjoner til datamaskinen) kan du jobbe enda mer effektivt.

Hvordan tastene er ordnet

Tastene på tastaturet kan deles inn i flere grupper ut fra funksjon:

 • Skrivetaster (alfanumeriske taster). Disse tastene omfatter de samme bokstav-, tall-, skilletegn- og symboltastene som på en tradisjonell skrivemaskin.
 • Kontrolltaster. Disse tastene brukes separat eller i kombinasjon med andre taster for å utføre bestemte handlinger. Kontrolltastene som brukes mest, er Ctrl, Alt, Windows-logotasten
  Bilde av Windows-logotasten
  og Esc.
 • Funksjonstaster. Funksjonstastene brukes til å utføre bestemte oppgaver. De er merket med F1, F2, F3 og så videre opptil F12. Hvilke funksjoner disse tastene har, varierer fra program til program.
 • Navigasjonstaster. Med disse tastene kan du redigere tekst og navigere i dokumenter og på nettsider. Eksempler på navigasjonstaster er piltastene, Home, End, Page Up, Page Down, Delete og Insert.
 • Numerisk tastatur. Det numeriske tastaturet gjør at du raskt og enkelt kan taste inn tall. Tastene er gruppert i en blokk, akkurat som på en vanlig kalkulator eller regnemaskin.
Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er plassert på et vanlig tastatur. Tastaturoppsettet ditt kan se annerledes ut.

Bilde av tastaturet og de forskjellige typene taster
 


Skrive inn tekst

Når du skal skrive inn noe i et program, en e-postmelding eller en tekstboks, blir det vist en blinkende, vertikal linje (
Bilde av markøren
 ) som også kalles markør eller innsettingspunkt. Denne markøren viser hvor teksten blir satt inn når du begynner å skrive. Du kan flytte markøren ved enten å klikke ønsket sted med musen eller bruke navigasjonstastene (se avsnittet "Bruke navigasjonstastene" i denne artikkelen).

I tillegg til bokstaver, tall, skilletegn og symboler, inkluderer skrivetastene Skift, Caps Lock, Enter, mellomromstasten og Tilbake.


Tastenavn Bruk

SKIFT

Trykk Skift og en bokstav for å få stor bokstav. Trykk Skift og en annen tast for å skrive symbolet som blir vist øverst på tasten.

Caps Lock

Trykk Caps Lock én gang for å skrive alt med store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Tastaturet kan ha et lys som viser om Caps Lock er på.

Tab

Trykk Tab for å flytte markøren fremover flere plasser. Du kan også trykke Tab for å gå til neste tekstboks i et skjema.

Enter

Trykk Enter for å flytte markøren til begynnelsen av neste linje. I en dialogboks trykker du Enter for å velge knappen som er uthevet.

Mellomromstasten

Trykk mellomromstasten for å flytte markøren én plass frem.

Tilbake

Trykk Tilbake for å slette valgt tekst eller tegnet før markøren.


Bruke tastatursnarveier

Med tastatursnarveier kan du utføre handlinger ved hjelp av tastaturet. De kalles snarveier fordi de hjelper deg å jobbe raskere. Nesten alle handlinger og kommandoer du kan utføre med musen, kan gjøres enda raskere med én eller flere taster på tastaturet.

I Emner i hjelp kan du av og til se at det står et plusstegn (+) mellom to eller flere taster. Dette betyr at tastene skal trykkes samtidig. Ctrl + A betyr for eksempel at du skal trykke og holde Ctrl, og deretter trykke A. Ctrl + Skift + A betyr at du skal trykke og holde Ctrl og Skift, og deretter trykker A.


Finn programsnarveier

Du har i de fleste programmer mulighet til å gjøre ting ved hjelp av tastaturet. Åpne en meny for å se hvilke kommandoer det finnes tastatursnarveier for. Eventuelle tilgjengelige tastatursnarveier blir vist ved siden av menyelementene.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Tastatursnarveier blir vist ved siden av menyelementer.


Velg menyer, kommandoer og alternativer

Du kan åpne menyer og velge kommanoder og andre alternativer ved hjelp av tastaturet. I programmer der det finnes menyer med understrekede bokstaver, trykker du Alt og en understreket bokstav for å åpne den tilhørende menyen. Trykk den understrekede bokstaven i et menyelement for å velge kommandoen. Hvis du trykker Alt i Paint, WordPad eller et annet program med bånd, blir bokstaven du skal trykke, markert i stedet for understreket.

Bilde av meny i Microsoft WordPad med understrekede bokstaver i menykommandoer
 
Trykk Alt + F for å åpne Fil-menyen, og trykk deretter P for å velge utskriftskommandoen.

Dette funker også i dialogbokser. Når du ser en understreket bokstav knyttet til et alternativ i en dialogboks, kan du trykke Alt og bokstaven for å velge det aktuelle alternativet.

Nyttige tastatursnarveier

Tabellen under viser noen av de nyttigste tastatursnarveiene. Du finner en mer detaljert oversikt under Tastatursnarveier.
Trykk Hvis du vil

Windows-logotasten

Bilde av Windows-logotasten
 

Åpne Start-menyen

Alt + Tab

Bytte mellom åpne programmer eller vinduer

Alt + F4

Lukke det aktive elementet, eller avslutte det aktive programmet

Ctrl + S

Lagre gjeldende fil eller dokument (fungerer i de fleste programmer)

Ctrl + C

Kopiere det merkede elementet

Ctrl + X

Klippe ut det merkede elementet

Ctrl + V

Lime inn det merkede elementet

Ctrl + Z

Angre en handling

Ctrl + A

Velge alle elementer i et dokument eller vindu

F1

Vise Hjelp for Windows eller et program

Windows-logotasten

Bilde av Windows-logotasten
 + F1

Vise Windows Hjelp og støtte

Esc

Avbryte den aktuelle oppgaven
Programtast Åpne en meny med kommandoer knyttet til en markering i et program. Dette fungerer på samme måte som når du høyreklikker en markering.

Bruke navigasjonstaster

Med navigasjonstastene kan du flytte markøren, redigere tekst og navigere i dokumenter og på nettsider. Tabellen under viser enkelte vanlige funksjoner for disse tastene.


Trykk Hvis du vil

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markøren eller merket område ett mellomrom eller én linje i pilens retning, eller rulle en nettside i pilens retning

Home

Flytte markøren til slutten av en linje, eller gå til toppen på en nettside

End

Flytte markøren til slutten av en linje, eller gå til bunnen på en nettside

Ctrl + Home

Gå til toppen av et dokument

Ctrl + End

Gå til slutten av et dokument

Page Up

Flytte markøren eller siden én skjerm opp

Page Down

Flytte markøren eller siden én skjerm ned

Slett

Slette tegnet etter markøren, eller slette teksten som er valgt. I Windows: slette det valgte elementet og flytte det til papirkurven

Ins

Aktivere eller deaktivere innsettingsmodus. Når innsettingsmodus er aktivert, blir teksten satt inn ved markøren når du skriver. Når innsettingsmodus er deaktivert, skriver du over eksisterende tekst.


Bruke det numeriske tastaturet

Det numeriske tastaturet inneholder tallene fra 0 til 9, desimaltegnet og de aritmetiske operatorene + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon), gruppert på samme måte som på en kalkulator eller regnemaskin. Disse tegnene finnes selvsagt også andre steder på tastaturet, men med talltastaturet går det raskere å legge inn tall, og du kan utføre regneoperasjoner med én hånd.

Bilde av et numerisk tastatur
 
Numerisk tastatur

Trykk Num Lock for å legge inn tall ved hjelp av det numeriske tastaturet De fleste tastaturer har et lys som angir om Num Lock er på eller av. Når Num Lock er slått av, fungerer det numeriske tastaturet som et ekstra sett med navigasjonstaster (funksjonene er angitt ved siden av tallene eller symbolene på tastene).

Du kan bruke det numeriske tastaturet for å utføre enkle beregninger med kalkulatoren.
 
Bruke kalkulatoren med det numeriske tastaturet

Tre merkelige taster

Vi har nå vært innom nesten alle tastene du kan tenkes å få bruk for. Du har imidlertid kanskje lagt merke til tre mystiske taster som heter PrtScn, Scroll Lock og Pause/Break.

PrtScn (eller Print Screen)

En gang i tiden gjorde tasten nettopp dét – den sendte det aktuelle tekstskjermbildet til skriveren. Når du trykker PrtScn i dag, blir derimot et bilde av hele skjermen (en "skjermdump") kopiert til utklippstavlen i datamaskinminnet. Derfra kan du lime det inn (Ctrl + V) i for eksempel Microsoft Paint, og skrive det ut .

En mer besynderlig tast er SYS RQ, som på enkelte tastaturer deler plass med PrtScn. SYS RQ var egentlig ment å skulle være en "systemforespørsel", men denne kommandoen er ikke aktivert i Windows.

ScrLk (eller Scroll Lock)

I de fleste programmer skjer det ingenting når du trykker Scroll Lock. Når du trykker Scroll Lock i enkelte programmer, endres funksjonen for piltastene samt Page Up og Page Down. Når du trykker disse tastene, ruller dokumentet uten at markøren eller merket område beveger seg. Tastaturet kan ha et lys som viser om Scroll Lock er på.

Pause/Break

Denne tasten brukes sjelden. I enkelte eldre programmer kan du bruke denne tasten separat for å sette programmet på pause, eller sammen med Ctrl for å stoppe kjøringen av programmet.

Andre taster

Enkelte moderne tastaturer har "tastatursnarveier" eller knapper som gir rask ettrykkstilgang til programmer, filer eller kommandoer. Andre modeller har volumkontroller, rullehjul, zoomhjul og andre finesser. Hvis du vil vite mer disse funksjonene, kan du lese informasjonen som fulgte med tastaturet eller datamaskinen, eller besøke produsentens webområde.

Tips til trygg bruk av tastaturet

Vi har her samlet noen tips til hvordan du bruker tastaturet på en god måte for å unngå å overbelaste håndledd, hender og armer:

 • Plasser tastaturet i albuehøyde. Hold overarmene avslappet langs siden.
 • Pass på at tastaturet er midt foran deg. Hvis du har et tastatur med numerisk tastatur, kan du bruke mellomromstasten som sentreringspunkt.
 • Skriv med hendene og håndleddene løftet over tastaturet, slik at du slipper å strekke fingrene, og i stedet kan bruke hele armen for å nå taster som er lengre unna.
 • Unngå å hvile håndflatene eller håndleddene på noe når du skriver. Hvis tastaturet er utstyrt med håndleddsstøtte, bør denne bare brukes når du tar pause i skrivingen.
 • Bruk lett berøring og strake håndledd når du skriver.
 • Slapp av i armer og hender når du ikke skriver.
 • Ta korte pauser fra datamaskinen med 15–20 minutters mellomrom.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17073 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding