Generelle spørsmål om policyer for livssyklus

På denne siden: 


OBS! Disse vanlige spørsmålene ble oppdatert 22. november 2016.

 Policy 

1. Hva er Microsofts policyer for livssyklus?
2. Gjelder denne policyen globalt?
3. Hvorfor ble policyen for livssyklus definert?
4. Hvordan ble policyen for livssyklus utviklet?
5. Hvis jeg har flere Microsoft-produkter, deler de de samme livssyklusperiodene?
6. Hvilke produkter dekker policyene for livssyklus, og når trådte de i kraft?
7. Hvordan kan kunder og partnere beregne livssyklusen for produkter som ennå ikke er tilgjengelige eller fortsatt er i fasen med grunnleggende støtte?
8. Er det ulike policyer for livssyklus for Windows-operativsystemet som gjelder for forbrukere og bedrifter?
9. Hva er policyen for livssyklus for programtillegg?
10. Hva er policyen for livssyklus for verktøy?
11. Hva er policyen for livssyklus for produkter eller firmaer som Microsoft anskaffer?
12. Hva er policyen for livssyklus for underordnede versjoner av hovedprodukter?

 Definisjoner 

13. Hva mener Microsoft med hovedprodukt og underordnet produkt?
14. Hva er en komponent i et Microsoft-produkt?
15. Hvordan vet jeg hvilket produkt eller hvilken plattform en komponent er knyttet til?
16. Hva er et programtillegg?
17. Hva er et verktøy?

 Oppdateringspakker og oppdateringer 

18. Hvor lenge tilbyr dere sikkerhetsoppdateringer for produktene?
19. Hva er policyen for oppdateringspakker?
20. Må jeg ha den nyeste oppdateringspakken installert for å kunne bruke en sikkerhetsrelatert oppdatering eller en oppdatering som ikke er sikkerhetsrelatert?
21. Er programmet for utvidet hurtigreparasjonsstøtte nødvendig for at kunder skal kunne få sikkerhetsoppdateringer?
22. Kan Microsoft noensinne utgi oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte, under den utvidede fasen uten utvidet hurtigreparasjonsstøtte?
23. Hva skjer hvis Microsoft utgir en sikkerhetsoppdatering samme dag kundestøtten avvikles for et produkt?

 Kundestøtte

24. Hva er forskjellen mellom grunnleggende støtte, utvidet støtte og nettbasert selvhjelpsstøtte for programvareprodukter?
25. Er startdatoen for livssyklusen den første datoen jeg kan få teknisk støtte for et produkt?
26. Hvem kan få kundestøtte i fasen med utvidet støtte?
27. Når det gjelder programvare for bedrifter og utviklere samt skrivebordsoperativsystemer, kommer Microsoft til å gi støtte utover fasen med utvidet støtte?
28. Hvordan fungerer policyen for livssyklus med Premier-støtte?
29. Hvordan kan kunder som ikke har en avtale om Premier-støtte, få utvidet hurtigreparasjonsstøtte for oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte?
30. Er programmet for utvidet hurtigreparasjonsstøtte nødvendig for at kunder skal kunne få sikkerhetsoppdateringer?
31. Hvis jeg kjører et Microsoft-produkt som for øyeblikket støttes under policyen for livssyklus, men operativsystemet ikke støttes lenger, kan jeg fortsatt få støtte?
32. Hvilke alternativer har jeg hvis jeg fortsatt vil ha kundestøtte etter at Microsoft-assistert og betalt kundestøtte er avviklet?
34. Hvordan påvirker policyen for livssyklus alternativer for telefonstøtte og nettbasert kundestøtte som er tilpasset for å dekke behovene til hjemmebrukere og hjemmekontorkunder?
35. Hvordan støttes en komponent under Microsofts policy for livssyklus?

 Diverse spørsmål

36. Hvor lenge har jeg lov å bruke Microsoft-programvare etter at jeg har skaffet en lisens for den? Påvirkes varigheten til programvarelisensen av policyen for livssyklus?

Informasjonen på denne siden er underlagt ansvarsfraskrivelsen og endringsvarslet for Microsoft-policy. Gå tilbake til dette nettstedet med jevne mellomrom for å se gjennom slike endringer.
 
Egenskaper

Artikkel-ID: 17140 – Forrige gjennomgang: 4. jan. 2017 – Revisjon: 2

Tilbakemelding