Hjemmegruppe fra start til slutt

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1

Windows 10


 

Hva er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe PC-er på et hjemmenettverk som kan dele filer og skrivere. Bruk av hjemmegruppe gjør det enklere å dele. Du kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre datamaskiner i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med et passord, som du kan endre når som helst. Andre personer kan ikke endre filene du deler, med mindre du gir dem tillatelse til dette.

Hvis du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, kan du velge bibliotekene (for eksempel Mine bilder eller Mine dokumenter) du vil dele. Du kan hindre at bestemte filer og mapper blir delt, og du kan dele flere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan bli med i en hjemmegruppe på en PC som kjører Windows RT 8.1, men du kan ikke opprette en hjemmegruppe eller dele innhold med hjemmegruppen. Windows 7   Du kan bli med i en hjemmegruppe i 17620 starter og Windows 7   Home Basic, men du kan ikke opprette en.

Opprette en hjemmegruppe

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Opprett en hjemmegruppe > Neste.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste.
 4. Et passord vises – Skriv det ut eller skriv det ned. Du må bruke dette passordet til å legge til andre data maskiner i hjemmegruppen.
 5. Velg Fullfør.

Når du har opprettet en hjemmegruppe, kan de andre PC-ene som kjører Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 på nettverket, bli med i den.

Legge til de andre PC-ene dine i hjemmegruppen

Når noen på nettverket har opprettet en hjemmegruppe, er det neste trinnet å bli med i den. Du trenger hjemmegruppepassordet, som du kan få fra alle hjemmegruppemedlemmer. Alle brukerkontoer, unntatt gjestekontoen, hører til i hjemmegruppen. Alle personer kontrollerer tilgang til sine egne biblioteker.

Hvis du vil bli med i en hjemmegruppe, kan du følge denne fremgangsmåten på PC-en du vil legge til i hjemmegruppen:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Bli med nå > Neste.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste.
 4. Skriv inn hjemmegruppepassordet i boksen, og velg deretter Neste.
 5. Velg Fullfør.

Finne hjemmegruppefiler

PC-er som hører til i hjemmegruppen, vises i Filutforsker.

Slik går du til delte biblioteker på andre hjemmegruppe-PC-er

 1. Åpne Filutforsker ved å skrive inn filutforsker i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Filutforsker.
 2. Velg brukerkontonavnet til personen som har bibliotekene du vil ha tilgang til, under Hjemmegruppe.
 3. I fillisten dobbeltklikker eller -trykker du biblioteket du vil ha tilgang til, og deretter dobbeltklikker eller-trykker du filen eller mappen du vil ha.
 

Dele eller stoppe deling av biblioteker og enheter

Når du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, velger du bibliotekene og enhetene du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker blir først delt med lesetilgang, som betyr at andre personer kan se på eller lytte til det som er i biblioteket, men de kan ikke gjøre endringer i filene. Du kan justere tilgangsnivået når som helst, og du kan utelate bestemte filer og mapper slik at de ikke deles.

Bare personer som er med i hjemmegruppen kan se delte biblioteker og enheter. Du kan velge å dele biblioteker, enheter eller enkeltfiler og -mapper med bestemte personer i hjemmegruppen eller alle.

Slik deler du enheter og hele biblioteker

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg endre det du deler med hjemmegruppen.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste > Fullfør.

Slik deler du individuelle filer eller mapper

 1. Åpne Filutforsker ved å skrive inn filutforsker i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Filutforsker.
 2. Velg elementet, og velg deretter Del-fanen.
 3. Velg et alternativ i Del med-gruppen. Det finnes ulike alternativer for Del med, avhengig av om PC-en er koblet til et nettverk og hvilken type nettverk det er.
  • Du deler elementer med en bestemt person ved å velge den personens konto.
  • Du deler med alle medlemmer av hjemmegruppen ved å velge ett av alternativene for Hjemmegruppe. (Velg biblioteker du vil dele med alle medlemmene i hjemmegruppen, ved å åpne Hjemmegruppe.)
  • Hvis du vil unngå at en fil eller mappe deles med andre, velger du Del-fanen og deretter Stopp deling.
  • Hvis du vil endre tilgangsnivået for en fil eller en mappe, velger du Del-fanen, og deretter velger du Hjemmegruppe (vise) eller Hjemmegruppe (vise og redigere).
  • Hvis du har behov for å dele en plassering, for eksempel en stasjon eller systemmappe, velger du alternativet Avansert deling.

Dele en skriver

Skrivere som er tilkoblet med en USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når skriveren er delt, kan du gå til den via dialogboksen Skriv ut i et hvilket som helst program, på samme måte som med en skriver som er koblet direkte til PC-en.

Slik deler du eller stopper du deling av skriveren med hjemmegruppen

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg endre det du deler med hjemmegruppen.
 3. Velg Delt eller Ikke delt (Delt er angitt som standard) ved siden av Skrivere og enheter.
 4. Velg Neste > Fullfør.

Slik skriver du ut på en hjemmegruppeskriver

Åpne utskriftsmenyen i appen du vil skrive ut fra (for eksempel Microsoft Word), velg hjemmegruppeskriveren, og velg deretter Skriv ut.

Endre hjemmegruppeinnstillinger om nødvendig

Når du har konfigurert hjemmegruppen, kan du endre innstillinger når som helst ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg innstillingene du vil bruke.

Dette er innstillingene du kan endre:

Innstilling Beskrivelse
Endre det du deler med hjemmegruppen Velg bibliotekene, skriverne og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.
Tillat avspilling av det delte innholdet mitt på alle enhetene på dette nettverket, for eksempel TV-er og spillkonsoller

Bruk denne innstillingen til å dele innhold med alle enheter på nettverket. Du kan for eksempel dele bilder med en digital bilderamme eller dele musikk med en nettverksmediespiller.

Vis eller skriv ut hjemmegruppepassordet Vis passordet til hjemmegruppen. Hvis noen andre vil bli med i hjemmegruppen, gir du dem dette passordet.
Endre passordet Endre hjemmegruppepassordet. Brukere på alle andre PC-er i hjemmegruppen må skrive inn det nye passordet du genererer.
Forlat hjemmegruppen Forlat hjemmegruppen. Du kan ikke slette en hjemmegruppe, men hvis alle forlater hjemmegruppen, forsvinner den. Du kan deretter konfigurere en ny hjemmegruppe hvis du ønsker det.
Endre innstillinger for avansert deling Endre alternativer for nettverkssøk, fil- og skriverdeling, hjemmegruppetilkobling og avansert sikkerhet.
Start feilsøking for Hjemmegruppe Feilsøk problemer med hjemmegruppe.