Hjemmegruppe fra start til slutt

Windows 10

Hva er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe PC-er på et hjemmenettverk som kan dele filer og skrivere. Bruk av hjemmegruppe gjør det enklere å dele. Du kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre datamaskiner i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med et passord, som du kan endre når som helst. Andre personer kan ikke endre filene du deler, med mindre du gir dem tillatelse til dette.

Hvis du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, kan du velge bibliotekene (for eksempel Mine bilder eller Mine dokumenter) du vil dele. Du kan hindre at bestemte filer og mapper blir delt, og du kan dele flere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan bli med i en hjemmegruppe på en PC som kjører Windows RT 8.1, men du kan ikke opprette en hjemmegruppe eller dele innhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli med i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

Opprette en hjemmegruppe

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Opprett en hjemmegruppe > Neste.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste.
 4. Det vises et passord. Skriv det ut, eller skriv det ned. Du må ha dette passordet hvis du vil legge til andre PC-er i hjemmegruppen.
 5. Velg Fullfør.

Når du har opprettet en hjemmegruppe, kan de andre PC-ene som kjører Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 på nettverket, bli med i den.

Legge til de andre PC-ene dine i hjemmegruppen

Når noen på nettverket har opprettet en hjemmegruppe, er det neste trinnet å bli med i den. Du trenger hjemmegruppepassordet, som du kan få fra alle hjemmegruppemedlemmer. Alle brukerkontoer, unntatt gjestekontoen, hører til i hjemmegruppen. Alle personer kontrollerer tilgang til sine egne biblioteker.

Hvis du vil bli med i en hjemmegruppe, kan du følge denne fremgangsmåten på PC-en du vil legge til i hjemmegruppen:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Bli med nå > Neste.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste.
 4. Skriv inn hjemmegruppepassordet i boksen, og velg deretter Neste.
 5. Velg Fullfør.

Finne hjemmegruppefiler

PC-er som hører til i hjemmegruppen, vises i Filutforsker.

Slik går du til delte biblioteker på andre hjemmegruppe-PC-er

 1. Åpne Filutforsker ved å skrive inn filutforsker i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Filutforsker.
 2. Velg brukerkontonavnet til personen som har bibliotekene du vil ha tilgang til, under Hjemmegruppe.
 3. I fillisten dobbeltklikker eller -trykker du biblioteket du vil ha tilgang til, og deretter dobbeltklikker eller-trykker du filen eller mappen du vil ha.

Dele eller stoppe deling av biblioteker og enheter

Når du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, velger du bibliotekene og enhetene du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker blir først delt med lesetilgang, som betyr at andre personer kan se på eller lytte til det som er i biblioteket, men de kan ikke gjøre endringer i filene. Du kan justere tilgangsnivået når som helst, og du kan utelate bestemte filer og mapper slik at de ikke deles.

Bare personer som er med i hjemmegruppen kan se delte biblioteker og enheter. Du kan velge å dele biblioteker, enheter eller enkeltfiler og -mapper med bestemte personer i hjemmegruppen eller alle.

Slik deler du enheter og hele biblioteker

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Endre det du deler med hjemmegruppen.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen, og velg deretter Neste > Fullfør.

Slik deler du individuelle filer eller mapper

 1. Åpne Filutforsker ved å skrive inn filutforsker i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Filutforsker.
 2. Velg elementet, og velg deretter Del-fanen.
 3. Velg et alternativ i Del med-gruppen. Det finnes ulike alternativer for Del med, avhengig av om PC-en er koblet til et nettverk og hvilken type nettverk det er.
  • Du deler elementer med en bestemt person ved å velge den personens konto.
  • Du deler med alle medlemmer av hjemmegruppen ved å velge ett av alternativene for Hjemmegruppe. (Velg biblioteker du vil dele med alle medlemmene i hjemmegruppen, ved å åpne Hjemmegruppe.)
  • Hvis du vil unngå at en fil eller mappe deles med andre, velger du Del-fanen og deretter Stopp deling.
  • Hvis du vil endre tilgangsnivået for en fil eller en mappe, velger du Del-fanen, og deretter velger du Hjemmegruppe (vise) eller Hjemmegruppe (vise og redigere).
  • Hvis du har behov for å dele en plassering, for eksempel en stasjon eller systemmappe, velger du alternativet Avansert deling.

Dele en skriver

Skrivere som er tilkoblet med en USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når skriveren er delt, kan du gå til den via dialogboksen Skriv ut i et hvilket som helst program, på samme måte som med en skriver som er koblet direkte til PC-en.

Slik deler du eller stopper du deling av skriveren med hjemmegruppen

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg Endre det du deler med hjemmegruppen.
 3. Velg Delt eller Ikke delt (Delt er angitt som standard) ved siden av Skrivere og enheter.
 4. Velg Neste > Fullfør.

Slik skriver du ut på en hjemmegruppeskriver

Åpne utskriftsmenyen i appen du vil skrive ut fra (for eksempel Microsoft Word), velg hjemmegruppeskriveren, og velg deretter Skriv ut.

Endre hjemmegruppeinnstillinger om nødvendig

Når du har konfigurert hjemmegruppen, kan du endre innstillinger når som helst ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen på oppgavelinjen og deretter velge Hjemmegruppe.
 2. Velg innstillingene du vil bruke.

Dette er innstillingene du kan endre:

Innstilling Beskrivelse
Endre det du deler med hjemmegruppen Velg bibliotekene, skriverne og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.
Tillat avspilling av det delte innholdet mitt på alle enhetene på dette nettverket, for eksempel TV-er og spillkonsoller

Bruk denne innstillingen til å dele innhold med alle enheter på nettverket. Du kan for eksempel dele bilder med en digital bilderamme eller dele musikk med en nettverksmediespiller.


Vis eller skriv ut hjemmegruppepassordet Vis passordet til hjemmegruppen. Hvis noen andre vil bli med i hjemmegruppen, gir du dem dette passordet.
Endre passordet Endre hjemmegruppepassordet. Brukere på alle andre PC-er i hjemmegruppen må skrive inn det nye passordet du genererer.
Forlat hjemmegruppen Forlat hjemmegruppen. Du kan ikke slette en hjemmegruppe, men hvis alle forlater hjemmegruppen, forsvinner den. Du kan deretter konfigurere en ny hjemmegruppe hvis du ønsker det.
Endre innstillinger for avansert deling Endre alternativer for nettverkssøk, fil- og skriverdeling, hjemmegruppetilkobling og avansert sikkerhet.
Start feilsøking for Hjemmegruppe Feilsøk problemer med hjemmegruppe.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Hva er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe PC-er på et hjemmenettverk som kan dele filer og skrivere. Bruk av hjemmegruppe gjør det enklere å dele. Du kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre datamaskiner i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med et passord, som du kan endre når som helst. Andre personer kan ikke endre filene du deler, med mindre du gir dem tillatelse til dette.

Hvis du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, kan du velge bibliotekene (for eksempel Mine bilder eller Mine dokumenter) du vil dele. Du kan hindre at bestemte filer og mapper blir delt, og du kan dele flere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan bli med i en hjemmegruppe på en PC som kjører Windows RT 8.1, men du kan ikke opprette en hjemmegruppe eller dele innhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli med i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

Opprette en hjemmegruppe

Når du konfigurerer en PC med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, opprettes en hjemmegruppe automatisk. Hvis det allerede finnes en hjemmegruppe på hjemmenettverket, kan du bli med i den.

Slik oppretter du en hjemmegruppe

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.
 2. Trykk eller klikk Opprett.
 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.

Når du har opprettet en hjemmegruppe, kan de andre PC-ene på nettverket som kjører Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7, bli med i den.

Legge til de andre PC-ene dine i hjemmegruppen

Når noen på nettverket har opprettet en hjemmegruppe, er det neste trinnet å bli med i den. Du trenger hjemmegruppepassordet, som du kan få fra alle hjemmegruppemedlemmer. Alle brukerkontoer, unntatt gjestekontoen, hører til i hjemmegruppen. Alle personer kontrollerer tilgang til sine egne biblioteker.

Hvis du vil bli med i en hjemmegruppe, kan du følge denne fremgangsmåten på PC-en du vil legge til i hjemmegruppen:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.
 2. Angi hjemmegruppepassordet, og trykk eller klikk deretter Bli med.

 3. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.
 4. Trykk eller klikk kontrollen under Medieenheter hvis du vil tillate at enheter på nettverket, for eksempel TV-er og spillkonsoller, kan spille av det delte innholdet ditt.

Finne hjemmegruppefiler

PC-er som hører til i hjemmegruppen, vises i Filutforsker.

Slik går du til delte biblioteker på andre hjemmegruppe-PC-er

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.
 2. Trykk eller klikk brukerkontonavnet til personen som har bibliotekene du vil å ha tilgang til, under Hjemmegruppe.
 3. I fillisten dobbeltklikker eller -trykker du biblioteket du vil ha tilgang til, og deretter dobbeltklikker eller-trykker du filen eller mappen du vil ha.

Dele eller stoppe deling av biblioteker og enheter

Når du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, velger du bibliotekene og enhetene du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker blir først delt med lesetilgang, som betyr at andre personer kan se på eller lytte til det som er i biblioteket, men de kan ikke gjøre endringer i filene. Du kan justere tilgangsnivået når som helst, og du kan utelate bestemte filer og mapper slik at de ikke deles.

Bare personer som er med i hjemmegruppen kan se delte biblioteker og enheter. Du kan velge å dele biblioteker, enheter eller enkeltfiler og -mapper med bestemte personer i hjemmegruppen eller alle.

Slik deler du enheter og hele biblioteker

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.
 2. Velg bibliotekene og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.

Slik deler du individuelle filer eller mapper

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.
 2. Velg elementet, og trykk eller klikk Del-fanen.
 3. Velg et alternativ i Del med-gruppen. Det finnes ulike alternativer for Del med, avhengig av om PC-en er koblet til et nettverk og hvilken type nettverk det er.
  • Du deler elementer med en bestemt person ved å velge den personens konto.
  • Du deler med alle medlemmer av hjemmegruppen ved å velge ett av alternativene for Hjemmegruppe. Hvis du vil velge biblioteker du vil dele med alle medlemmene i hjemmegruppen, sveiper du inn fra den høyre kanten av skjermen, trykker Innstillinger og trykker deretter Endre PC-innstillinger. (Hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren ned og klikker Innstillinger. Deretter klikker du Endre PC-innstillinger.) Trykk eller klikk Hjemmegruppe.
  • Hvis du vil hindre at en fil eller mappe deles med andre, trykker eller klikker du Del-fanen, og deretter trykker eller klikker du Stopp deling.
  • Hvis du vil endre tilgangsnivået for en fil eller en mappe, trykker eller klikker du kategorien Del, og deretter velger du enten Hjemmegruppe (vise) eller Hjemmegruppe (vise og redigere).
  • Hvis du har behov for å dele en plassering, for eksempel en stasjon eller systemmappe, bruker du alternativet Avansert deling.

Dele en skriver

Skrivere som er tilkoblet med en USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når skriveren er delt, kan du gå til den via dialogboksen Skriv ut i et hvilket som helst program, på samme måte som med en skriver som er koblet direkte til PC-en.

Slik deler du skriveren med hjemmegruppen

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.
 2. Trykk eller klikk kontrollen for å dele Skrivere og enheter.

Slik skriver du ut på en hjemmegruppeskriver

Åpne utskriftsmenyen på appen du vil skrive ut fra, velg hjemmegruppeskriveren, og deretter trykker eller klikker du Skriv ut.

Endre hjemmegruppeinnstillinger om nødvendig

Når du har konfigurert hjemmegruppen, kan du endre innstillinger når som helst ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.
 2. Velg innstillingene du vil bruke.

Dette er innstillingene du kan endre:

Innstilling Beskrivelse
Del biblioteker og enheter Velg bibliotekene, skriverne og enhetene du vil dele med hjemmegruppen.
Del medier

Bruk denne innstillingen til å dele medier med alle enheter på nettverket. Du kan for eksempel dele bilder med en digital bilderamme eller dele musikk med en nettverksmediespiller.


Vis hjemmegruppepassordet Vis passordet til hjemmegruppen. Hvis noen andre vil bli med i hjemmegruppen, gir du dem dette passordet.
Forlat hjemmegruppen Forlat hjemmegruppen. Du kan ikke slette en hjemmegruppe, men hvis alle forlater hjemmegruppen, forsvinner den. Du kan deretter konfigurere en ny hjemmegruppe hvis du ønsker det.

Endre hjemmegruppepassordet

Hvis du vil endre hjemmegruppepassordet, følger du disse trinnene:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)
 2. Skriv inn hjemmegruppe i søkeboksen, og klikk deretter Innstillinger.
 3. Trykk eller klikk Endre hjemmegruppepassord i resultatlisten.
 4. Trykk eller klikk Endre passordet, og følg deretter instruksjonene. Du kan bli spurt om et administratorpassord eller om å bekrefte valget.

Windows 7

Hva er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe PC-er på et hjemmenettverk som kan dele filer og skrivere. Bruk av hjemmegruppe gjør det enklere å dele. Du kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre datamaskiner i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med et passord, som du kan endre når som helst. Andre personer kan ikke endre filene du deler, med mindre du gir dem tillatelse til dette.

Hvis du oppretter eller blir med i en hjemmegruppe, kan du velge bibliotekene (for eksempel Mine bilder eller Mine dokumenter) du vil dele. Du kan hindre at bestemte filer og mapper blir delt, og du kan dele flere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan bli med i en hjemmegruppe på en PC som kjører Windows RT 8.1, men du kan ikke opprette en hjemmegruppe eller dele innhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli med i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

Opprette en hjemmegruppe

Når du konfigurerer en PC med Windows 7, opprettes en hjemmegruppe automatisk. Hvis det allerede finnes en hjemmegruppe på hjemmenettverket, kan du bli med i den.

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 2. Klikk Opprett en hjemmegruppe på siden Del med andre hjemmedatamaskiner som kjører Windows 7, og følg deretter instruksjonene.

Når du har opprettet en hjemmegruppe, kan de andre PC-ene på nettverket som kjører Windows 7, bli med i den.

Legge til de andre PC-ene dine i hjemmegruppen

Når noen på nettverket har opprettet en hjemmegruppe, er det neste trinnet å bli med i den. Du trenger hjemmegruppepassordet, som du kan få fra personen som opprettet hjemmegruppen.

Hvis du vil bli med i en hjemmegruppe, kan du følge denne fremgangsmåten på PC-en du vil legge til i hjemmegruppen:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 2. Klikk Bli med, og følg deretter fremgangsmåten på skjermen.

Tilgang til hjemmegruppefiler

PC-er som hører til i hjemmegruppen, vises i Windows Utforsker.

Slik går du til filer eller mapper på andre hjemmegruppe-PC-er

 1. Klikk Start, og klikk deretter brukernavnet.
 2. Klikk brukerkontonavnet til personen som har filene du vil å ha tilgang til, i navigasjonsruten (venstre rute) under Hjemmegruppe.
 3. I fillisten dobbeltklikker du biblioteket du vil ha tilgang til, og deretter dobbeltklikker du filen eller mappen du vil ha.

Kontrollere hvilke filer eller mapper som deles med hjemmegruppen

Da du opprettet eller ble med i en hjemmegruppe, valgte du bibliotekene du ville dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker blir først delt med lesetilgang, som betyr at du kan se på eller lytte til det som er i biblioteket, men du kan ikke gjøre endringer i filene. Du kan justere tilgangsnivået senere, og du kan utelate bestemte filer og mapper slik at de ikke deles.

Slik hindrer du deling av biblioteker

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 2. Fjern avmerkingen for hvert bibliotek du ikke vil dele, og klikk deretter Lagre endringer.

Slik hindrer du deling av bestemte filer og mapper

 1. Klikk Start, og klikk deretter brukernavnet.
 2. Bla til filen eller mappen du vil utelate fra deling, og velg den.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil hindre at filen eller mappen deles med andre, klikker du Del med på verktøylinjen, og deretter klikker du Ingen.
  • Hvis du vil dele en fil eller en mappe med noen personer, men ikke andre, klikker du Del med på verktøylinjen og Bestemte personer, velger hver person du vil dele med, og deretter klikker du Legg til. Klikk Del når du er ferdig.
  • Hvis du vil endre tilgangsnivået for en fil eller en mappe, klikker du Del med på verktøylinjen, og deretter velger du enten Hjemmegruppe (lesetilgang) eller Hjemmegruppe (lese- og skrivetilgang).

Dele skrivere

Skrivere som er tilkoblet med en USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når skriveren er delt, har du tilgang til den via dialogboksen Skriv ut i et hvilket som helst program, på samme måte som med en skriver som er koblet direkte til PC-en.

Slik deler du skriveren med hjemmegruppen

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 2. Klikk Installer skriver.
 3. Merk av for Skrivere, og trykk deretter Lagre endringer.

Slik kobler du til en hjemmegruppeskriver automatisk

Klikk meldingen Windows fant en hjemmegruppeskriver som vises.

Slik kobler du til en hjemmegruppeskriver manuelt

 1. Klikk Start på PC-en som skriveren er fysisk koblet til, klikk Kontrollpanel, skriv inn hjemmegruppe i søkeboksen, og klikk deretter Hjemmegruppe.
 2. Kontroller at det er merket av for Skrivere.
 3. Gå til PCen du vil skrive ut fra.
 4. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 5. Klikk Installer skriver.
 6. Hvis du ikke allerede har installert en driver for skriveren, klikker du Installer driver i dialogboksen som vises.

Endre hjemmegruppeinnstillinger om nødvendig

Når du har konfigurert hjemmegruppen, kan du endre innstillinger når som helst ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, skrive inn hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.
 2. Velg innstillingene du vil bruke, og klikk deretter Lagre endringer.

Dette er innstillingene på siden for hjemmegruppeinnstillinger:

Innstilling Beskrivelse
Del biblioteker og skrivere Velg bibliotekene og skriverne du vil dele i sin helhet med hjemmegruppen. 
Del medier med enheter

Bruk denne innstillingen til å dele medier med alle enheter på nettverket. Du kan for eksempel dele bilder med en digital bilderamme eller dele musikk med en nettverksmediespiller.


Vis eller skriv ut hjemmegruppepassordet Vis eller skriv ut passordet til hjemmegruppen.
Endre passordet Endre passordet til hjemmegruppen.
Forlat hjemmegruppen Forlat hjemmegruppen.
Endre innstillinger for avansert deling Endre innstillingene for nettverkssøk, fildeling, deling av fellesmappe, passordbeskyttet deling, hjemmegruppetilkoblinger og fildelingstilkoblinger.
Start feilsøking for Hjemmegruppe Feilsøk problemer med hjemmegruppe.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17145 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding