Organiser appene dine

Fest apper til Start-menyen for å vise direkteoppdateringer om hva som skjer i din verden – for eksempel nye e-postmeldinger, kommende avtaler eller helgeværet. Når du fester en app, legges den til på Start-menyen som en ny flis.

Fest apper til Start

  1. Velg Start

    Windows-logoikonet
    -knappen, og trykk og hold (eller høyreklikk) appen du ønsker å feste.

  2. Velg Fest til Start.

    Feste apper til Start

Når du fester en ny app, kan du endre størrelse på den. Trykk og hold (eller høyreklikk) appflisen, velg Endre størrelse på, og velg deretter flisstørrelsen du ønsker.

Grupper appene

Når du har festet en app, flytter du den til en gruppe.

For å opprette en ny flisgruppe flytter du en appflis opp eller ned til en gruppedelelinje vises, og deretter slipper du flisen. Flytt apper inn eller ut av gruppen for å organisere flisene slik at du kan jobbe mest mulig produktivt.

Animert GIF-bilde av en flis som flyttes til en ny gruppe på Start-menyen

Hvis du vil gi navn til den nye gruppen, velger du det åpne området over den nye gruppen og skriver inn et navn.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17176 – Forrige gjennomgang: 2. aug. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding