Vis Start i fullskjerm

Hvis du vil vise Start i fullskjerm og se alt i én visning, velger du Start

Windows-logoikonet
-knappen etterfulgt av Innstillinger > Tilpassing > Start . Aktiver deretter Bruk full skjerm for Start-menyen.

Neste gang du åpner Start, fyller startskjermen hele skrivebordet. Velg Alle apper for å se alle appene og programmene dine i fullskjermvisning, eller bruk Festede fliser for å få en mer dynamisk visning.

Bilde av Start-menyen i fullskjermvisning med uthevede menyknapper

  1. Menyen (utvides for å vise navnene på alle menyelementene)

  2. Festede fliser

  3. Alle apper

Hvis du bare vil gjøre Start-menyen litt høyere eller bredere, drar du i over- eller sidekanten.

Endre størrelse på Start-menyen

Egenskaper

Artikkel-ID: 17179 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding