Bruk talegjenkjenning

Gjelder: Windows 10

Du kan bruke Windows Talegjenkjenning til å styre PC-en bare med stemmen, uten å bruke tastatur eller mus. Du kan bruke en veiviser til å komme i gang. Bare sett i mikrofonen og gå til søkefeltet på oppgavelinjen, skriv Talegjenkjenning og velg Windows Talegjenkjenning.

Når du har fullført veiviseren, kan du gå gjennom en opplæring for å lære talekommandoer, og lære opp PC-en til å gjenkjenne stemmen din. Lær enda flere talekommandoer i Kommandoer i Windows Talegjenkjenning.

Hvis du ønsker flere alternativer, skriver du Kontrollpanel i søkefeltet på oppgavelinjen og velger Kontrollpanel. Velg deretter Hjelpemiddel > Talegjenkjenning.

Innstillinger for Talegjenkjenning i Kontrollpanel