Bruk PC-en som nettbrett

Nettbrettmodus gjør det enklere og mer intuitivt å bruke Windows på berøringsenheter (f.eks. 2-i-1-enheter) eller når du ikke vil bruke mus og tastatur. For å aktivere nettbrettmodus velger du handlingssenter i oppgavelinjen, og velger deretter Nettbrettmodus .

Bilde av hurtighandling for nettbrettmodus

Startskjermen og apper (inkl. eldre programmer) åpnes i full skjerm, slik at du får mer plass å arbeide på. Du kan bruke to apper side om side ved å dra en app til den ene siden. Du kan se hvor appen kommer til å forankres, og se hvilke andre åpne apper som kan forankres ved siden av.

Du kan også gjøre flere andre ting i nettbrettmodus:

  • Bruke den delte kanten mellom to forankrede apper for å endre størrelse på begge appene samtidig.

  • Velg Oppgavevisning på oppgavelinjen, og dra deretter en app til den ene siden for å forankre den direkte fra oppgavevisningen.

  • Bruk Tilbake -knappen på oppgavelinjen for å gå tilbake i en app, eller for å gå tilbake til den forrige appen du brukte.

  • Dra en app til bunnen av skjermen for å lukke den.

Se Bruke berøring i Windows for mer informasjon om hvordan du bruker berøringsfunksjoner.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17210 – Forrige gjennomgang: 2. aug. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding