Hvorfor kommer jeg ikke på nett?

Har du problemer med å koble til i Windows? Først kan du prøve følgende. Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve de mer avanserte trinnene i Løs tilkoblingsproblemer med nettverket.

Bruk feilsøking for nettverk

La Windows prøve å hjelpe deg med å løse problemet. Velg Start

Windows-logoikonet
-knappen, og velg deretter Innstillinger > Nettverk og Internett > Status > Nettverksfeilsøking under Endre nettverksinnstillingene.

Hvis dette ikke fungerer, og du bruker en kabelbasert tilkobling, kontrollerer du at begge endene av Ethernet-kabelen er satt inn riktig i PC-en og ruteren eller modemet.

Har du problemer med å koble til Wi-Fi?

Prøv dette:

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert. Velg Start-knappen

  Windows-logoikonet
  og deretter Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi‑Fi for å sjekke. Deretter velger du Vis tilgjengelige nettverk, og hvis et nettverk du forventer å se, vises i listen, velger du det > Koble til.

 • Kontroller at den fysiske Wi-Fi-bryteren på den bærbare PC-en din er slått på. (Dette blir som regel vist med et indikatorlys.)

 • Velg Start-knappen

  Windows-logoikonet
  , velg Innstillinger > Nettverk og Internett > Flymodus og deaktiver flymodus hvis den er aktivert.

 • Flytt deg nærmere ruteren eller tilgangspunktet.

Bilde av siden for Nettverk og Internett-innstillinger

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, starter du Wi-Fi-ruteren på nytt. Bruk dette som siste utvei.

Det kan hende at du kan koble til et mobilnettverk i stedet. Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
, velg Innstillinger > Nettverk og Internett , og se om Mobilnettverk vises i listen over innstillinger.

Er ikke Wi-Fi-hjemmenettverket ditt oppført?

Kontroller at ruteren er konfigurert til å kringkaste nettverksnavnet:

 1. Koble PC-en til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel.

 2. Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen for den trådløse ruteren. (F.eks. 192.168.1.1 eller 172.16.0.0. Du finner standard IP-adresse i dokumentasjonen for ruteren.)

 3. Logg på med brukernavnet og passordet ditt, og kontroller at et alternativ som heter noe sånt som Aktiver SSID-kringkasting eller Trådløs SSID-kringkasting, er aktivert. Du finner ofte denne innstillingen på en side for trådløse innstillinger.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17220 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 15

Tilbakemelding