Hva gjør jeg hvis Microsoft Security Essentials oppdager skadelig programvare på PC-en min?

Hvis Microsoft Security Essentials oppdager skadelig programvare eller potensielt uønsket programvare på PC-en (når du overvåker PC-en ved hjelp av beskyttelse i sanntid, eller når du har kjørt en skanning), blir du varslet om oppdagede elementer i en melding i systemstatusfeltet til høyre på oppgavelinjen.

I noen tilfeller fjernes skadelig programvare automatisk fra PC-en, og Microsoft Security Essentials varsler deg om at dette gjøres. I andre tilfeller vises en melding om at skadelig eller potensielt uønsket programvare er oppdaget. Klikk Rens datamaskin for å fjerne programvaren, eller klikk Vis detaljer for å åpne vinduet Detaljert info om potensiell trussel og få mer informasjon om det oppdagede elementet. Hvis du vil ha hjelp til å avgjøre hvilken handling du vil bruke på dette elementet, kan du bruke varselnivået som er tilordnet i Microsoft Security Essentials, som veiledning.

Varselnivåer gjør det enklere å velge hvordan du vil håndtere virus, spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Selv om Microsoft Security Essentials anbefaler at du fjerner alle virus og spionprogrammer, er ikke all programvare som flagges, skadelig eller uønsket. Informasjonen nedenfor kan hjelpe deg å avgjøre hva du gjør hvis Microsoft Security Essentials oppdager potensielt uønsket programvare på PC-en.

Avhengig av varselnivået kan du velge én av følgende handlinger du vil bruke på det oppdagede elementet:

  • Fjern. Denne handlingen sletter programvaren permanent fra PC-en.
  • Karantene. Denne handlingen setter programvaren i karantene, slik at den ikke kan kjøres. Når Microsoft Security Essentials setter programvare i karantene, flyttes den til en annen plassering på PC-en, der den forhindres fra å kjøre til du velger å gjenopprette eller fjerne den.
  • Tillat. Denne handlingen gjør at programvaren legges til i tillatelseslisten for Microsoft Security Essentials, slik at den kan kjøre på PC-en. Microsoft Security Essentials slutter å varsle deg om risikoen som programvaren kan utgjøre mot personvernet eller PC-en.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17223 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)